Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

`Budowa instalacji fotowoltaicznych dla Gminnej Spółdzielni w Kłoczewie

nazwa beneficjenta
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KŁOCZEWIE
wartość projektu
245 859,03 zł
dofinansowanie z UE
129 925,49 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
rycki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

1—- celem projektu jest obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby. Cel zostanie zrealizowany przez budowę sześciu mikro instalacji fotowoltaicznych (jedna na dachu budynku Zarządu, druga na bazie sprzętu i cztery na sklepach spożywczych) o łącznej mocy 0,0497.MW 2.——– Zdania -wybudowanie sześciu mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy0,0497MW. Koszty kwalifikowane 199 885, 40 PLN Dotacja 129 925, 49 PLN. 3—– Podstawowe wskaźniki —- moc 0,0497. Produkcja energii roczna energii 52,69 MWh. Uniknięta emisja CO 17,50 t wybudowanie sześciu jednostek produkujących energię elektryczną- wzrost zatrudnienia o 1 osobę nadzorującą instalacje i monitorującą zużycie energii w firmie. 4——— Instalacje zostaną wybudowane na terenie wiejskim 0616022 5——–Technicznie instalacja będzie się składała z określonej liczby paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych połączonych szeregowo w stringi i string zostanie podłączony do inwertera czyli urządzenia przetwarzającego prąd stały w prąd zmienny o parametrach zgodnych z parametrami sieci określonymi przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Panel i inwerter muszą posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do pracy w Polsce. Dodatkowo każda instalacja zostanie wyposażona w technologię TIK, której zadaniem jest monitoring produkcji energii elektrycznej oraz parametrów inwertera a także paneli fotowoltaicznych. Dostęp do tych danych poprzez zaimplementowana technologię TIK będzie możliwy przez stronę internetową udostępnioną przez producenta inwertera lub przez aplikacje na Smartfonie. 6——- Inwestycja jako budowa miro instalacji nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenie ani zgłoszenia robót co wynika wprost z Prawa Budowlanego (wysokość instalacji poniżej 3m) 7——–Po zakończeniu projektu wnioskodawca będzie promował projekt oraz wiedzę na temat odnawialnych żródeł energii poprzez dystrybucję ulotek informacyjnych wśród swoich klientów.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.