Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimage
tytuł projektu

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA MIECHÓW
wartość projektu
25 751 188,84 zł
dofinansowanie z UE
11 066 916,16 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
miechowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
działanie
11.1. REWITALIZACJA MIAST
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Park Miejski w Miechowie przeszedł współfinansowaną z Funduszy Europejskich metamorfozę. Dzięki przeprowadzonym pracom mieszkańcy zyskali atrakcyjną przestrzeń do rekreacji i aktywności na świeżym powietrzu. Zachęcają do tego nowe alejki, system fontann przy głównym trakcie spacerowym oraz przy placu centralnym, a także liczne elementy małej architektury i otaczająca zieleń – w parkowej przestrzeni nasadzono ponad 1,7 tys. drzew i krzewów. Dotacja umożliwiła przebudowę wizytówki parku – stawu z wyspą, do której prowadzi nowy drewniany mostek.

Liczący 7,25 ha park zyskał także nową infrastrukturę sportową – korty do tenisa i boisko treningowe, trasę dla rowerzystów i rolkarzy, siłownię zewnętrzną oraz dwa place zabaw (cosmic splash i galaxy). Park zyskał również nowe ogrodzenie, a jego obszar jest monitorowany. Zielone serce Miechowa jest dostępne dla wszystkich – nie zapomniano o potrzebach osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rodzicach przywożących małe dzieci w wózkach spacerowych, którzy bez przeszkód skorzystają z uroków odnowionego parku.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.