Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zwiększenie zdolności produkcyjnych okien i drzwi z PVC i aluminium oraz uelastycznienie oferty produktowej firmy Redan w Połczynie-Zdroju, poprzez rozbudowę hali produkcyjnej i budowę budynku biurowego oraz zakup maszyn i urządzeń do obróbki profili aluminiowych i PVC zbrojonych stalą.

nazwa beneficjenta
PPHU "REDAN" RENATA DANIŁOWICZ
wartość projektu
9 840 000,00 zł
dofinansowanie z UE
3 600 000,00 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
świdwiński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na rozbudowie istniejącego zakładu poprzez: 1. Zakup robót i materiałów budowlanych z przeznaczeniem na: a) Rozbudowę hali produkcyjną o powierzchnię użytkową 1176m2. b) Budowę budynku biurowego o powierzchni użytkowej około 502 m2. c) Utwardzenie placu wraz z wykonaniem ogrodzenia i oświetlenia terenu z przeznaczeniem na zagospodarowaniem terenu poprzez utwardzenie placu manewrowego o powierzchni około 1800 m2 2. Zakup maszyn i urządzeń, w szczególności firma zakupi: 3. jedno centrum obróbcze do obróbki profili aluminiowych i PVC zbrojonych stalą, 4. jeden robot do kształtowego łączenia profili PVC, 5. jedno urządzenie do badania nośności naroży ram i skrzydeł okiennych, 6. jedną suwnicę z chwytakiem podciśnieniowym 7. jeden żuraw z chwytakiem podciśnieniowym Etapy realizacji: Etap. I. Wybór dostawców robót budowlanych w celu wybudowania obiektu biurowego oraz budowa obiektu biurowego. Etap II Wybór dostawców robót budowlanych w celu wybudowania hali produkcyjnej oraz budowa hali produkcyjnej. Etap II Realizacja prac budowlanych oraz przeprowadzenie procedury wyboru dostawców maszyn i urządzeń zakupywanych w ramach projektu. Etap IV Przygotowanie miejsca posadowienia maszyn. ETAP IV Zakup, instalacja i uruchomienie maszyn. Aby zapewnić instalację wszystkich maszyn w terminach zbliżonych do zakończenia robót budowlanych z wyprzedzeniem wpłacane będą zaliczki na poczet dostaw. Po wykonaniu prac przygotowawczych dokonany zostanie zakup oraz instalacja i wyżej wymienionych maszyn i urządzeń. Po zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych oraz oddaniu obiektów budowlanych do użytkowania, nastąpi włączenie wyżej wymienionych środków trwałych do zasobów produkcyjnych firmy Redan. w zakładzie produkcyjnym w Połczynie Zdroju.