Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zwiększenie zdolności produkcyjnych okien i drzwi z PVC i aluminium oraz uelastycznienie oferty produktowej firmy Redan w Połczynie-Zdroju, poprzez rozbudowę hali produkcyjnej i budowę budynku biurowego oraz zakup maszyn i urządzeń do obróbki profili aluminiowych i PVC zbrojonych stalą.

nazwa beneficjenta
PPHU "REDAN" RENATA DANIŁOWICZ
wartość projektu
9 840 000,00 zł
dofinansowanie z UE
3 600 000,00 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
świdwiński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na rozbudowie istniejącego zakładu poprzez: 1. Zakup robót i materiałów budowlanych z przeznaczeniem na: a) Rozbudowę hali produkcyjną o powierzchnię użytkową 1176m2. b) Budowę budynku biurowego o powierzchni użytkowej około 502 m2. c) Utwardzenie placu wraz z wykonaniem ogrodzenia i oświetlenia terenu z przeznaczeniem na zagospodarowaniem terenu poprzez utwardzenie placu manewrowego o powierzchni około 1800 m2 2. Zakup maszyn i urządzeń, w szczególności firma zakupi: 3. jedno centrum obróbcze do obróbki profili aluminiowych i PVC zbrojonych stalą, 4. jeden robot do kształtowego łączenia profili PVC, 5. jedno urządzenie do badania nośności naroży ram i skrzydeł okiennych, 6. jedną suwnicę z chwytakiem podciśnieniowym 7. jeden żuraw z chwytakiem podciśnieniowym Etapy realizacji: Etap. I. Wybór dostawców robót budowlanych w celu wybudowania obiektu biurowego oraz budowa obiektu biurowego. Etap II Wybór dostawców robót budowlanych w celu wybudowania hali produkcyjnej oraz budowa hali produkcyjnej. Etap II Realizacja prac budowlanych oraz przeprowadzenie procedury wyboru dostawców maszyn i urządzeń zakupywanych w ramach projektu. Etap IV Przygotowanie miejsca posadowienia maszyn. ETAP IV Zakup, instalacja i uruchomienie maszyn. Aby zapewnić instalację wszystkich maszyn w terminach zbliżonych do zakończenia robót budowlanych z wyprzedzeniem wpłacane będą zaliczki na poczet dostaw. Po wykonaniu prac przygotowawczych dokonany zostanie zakup oraz instalacja i wyżej wymienionych maszyn i urządzeń. Po zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych oraz oddaniu obiektów budowlanych do użytkowania, nastąpi włączenie wyżej wymienionych środków trwałych do zasobów produkcyjnych firmy Redan. w zakładzie produkcyjnym w Połczynie Zdroju.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.