Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Adaptacja budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lubelskim

nazwa beneficjenta
MUZEUM REGIONALNE IM. DR JANUSZA PETERA W TOMASZOWIE LUBELSKIM
wartość projektu
3 147 681,54 zł
dofinansowanie z UE
1 131 520,12 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
tomaszowski (lubelskie)
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest jest zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego posiadanych przez Muzeum Regionalne (MR) oraz działań innych niż wystawiennicze dla zwiedzających, w tym osób z niepełnosprawnościami. Celem drugim jest poprawa jakości wystaw stałych i innych działań MR. Cele zostaną osiągnięte poprzez zmianę sposobu użytkowania budynku będącego w dyspozycji MR, ale obecnie nienadającego się do działalności muzealniczej. Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku, w tym wymiana stolarki drzwiowej, roboty obejmujące pomieszczenia: piwnice, pom. gospodarcze i techn.; na parterze toaleta m., d. i dla os. niep., pom.socjalne, korytarz, szatnia; korytarz 1, kasa biletowa, wiatrołap, klatka schodowa (nieużytkowa), winda; na I p. s.wystawowa, korytarz, korytarz 2, kl. schodowa; poddasze 2/1, 2/2 s. warsztatowa; hall, korytarz 1, antresola,korytarz, serwer, toaletę d/m i kl. schodową. Wykonane zostaną również elementy zewnętrzne: dojścia, dojazdy, utwardzenia droga i parkingi. Wyposażenie magazynów i pracowni archeologicznej. Ponadto planowana jest konserwacja eksponatów, realizacja nadzoru inwest, kampanii prom-inf.j i przyg. dok. (stud.wyk.). Grupą docelową będą mieszkańcy Tomaszowa Lub. i podregionu Chełm-zamojsk. oraz turyści. Wskaźniki rezultatu: projektu są następ.: – L. os. korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem: 10 000 os/rok ; – Wzrost oczekiwanej l. odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących : 8 484 odwiedz./rok; – Wzrost zatrudn. we wspier. podmiotach 2 EPC, Wsk. produktu : – L. instytucji kultury objętych wsparciem: 1 szt. – L. obiektów zasobów kultury objętych wsparciem: 1 szt – L. zabytków ruchomych objętych wsparciem: 583 szt. – L. obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełn. 1 szt. – L.. projektów, w których sfinansowano koszty racj. usprawnień dla osób z niepełn.1 szt. Cały adaptowany budynek – 100% będzie przeznaczony na cele związane z kulturą. Oferta kulturalna: wystawy stałe.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.