Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim.

kategoria
nazwa beneficjenta
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
wartość projektu
246 012 113,60 zł
dofinansowanie z UE
170 008 371,20 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Regionalna infrastruktura kolejowa
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego, swoim zakresem obejmuje zakup nowych elektrycznych zespołów do obsługi połączeń kolejowych, na liniach komunikacyjnych: Słupsk – Lębork – Wejherowo – Gdynia Główna, Elbląg – Malbork – Tczew – Gdańsk Główny – Gdynia Główna /Gdynia Chylonia, z możliwością obsługi połączeń na linii: Gdańsk Główny/Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Port Lotniczy – Gdańsk Osowa – Gdynia Główna, Kościerzyna – Gdańsk – Gdynia, (Sierakowice) Kartuzy – Gdańsk, Kartuzy – Somonino po ich modernizacji. Przedmiotowy projekt polega na zakupie fabrycznie nowego taboru kolejowego o napędzie elektrycznym, który zapewni możliwość sprawnego przemieszczania się mieszkańcom regionu, a tym samym pozwoli zwiększyć udział transportu kolejowego w pracy przewozowej transportu publicznego oraz poprawić jakość obsługi pasażerów. Głównym celem Projektu jest rozwój i integracja efektywnych i przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.