Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
imageimage
The title of the project

Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II

Name of the beneficiary
GMINA SWARZĘDZ
Project value
41 433 325,33 zł
Co-financing from the EU
13 831 237,04 zł
Voivodeship
wielkopolskie
County
poznański
program
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
action
3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Proj.zakłada realiz.5 zad.:1)Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Paczkowie wraz z rozbudową drogi dojazdowej(ul. Średzka)oraz budową ścieżki rowerowej(15.03.2019-30.09.2020)-w tym m.in.wykonanie 2 zatok autobus.,parkingu Pamp;R na 32 miejsca postojowe[MP],w tym 2 dla os.niepełnospr.i Bamp;R na 15 MP,ścieżka rowerowa o dł.0,162 km,oświetlenie uliczne-15 opraw2)Przebudowa bazy transportowej w Garbach wraz z drogą dojazdową(ul. Transportowa)do ZWP Swarzędz i budową ścieżki rowerowej(14.02.2018- 30.09.2020)-w tym m.in.utworzenie parkingów P&R(28 MP) i B&R(32 MP,w tym 30 kwalifik.),ścieżka rowerowa o dł. 0,949 km,oświetlenie uliczne-95 opraw3)Zakup 7 autobusów niskoemisyjnych(14.06.2018-04.09.2019)-pojemność każdego-85 os.,autobusy niskopodłogowe,nowe,o napędzie hybrydowym4)Budowa systemu oznakowania i informacji pasażerskiej(02.03.2020-30.06.2020)-w tym m.in.zakup 6 tablic informac.w technologii LED5)Działania informacyjno-promocyjne(17.09.2018-31.12.2020)-w tym:ulotki,plansze,banery,tablice informac.,organiz.wydarzeń promoc.Szczeg.opis zad.-SW pkt.VI.2Beneficjenci proj.:Gmina Swarzędz,społ.lokalnaProdukty:Liczba[L.] MP w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”-60szt(2020r)L.wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych-1szt (2020r)L.MP dla os.niepełnospr.w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”-2szt (2020r)L.stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride-45szt. (32 w tym 30 kwalifik. w 2019r, 15 w 2020r.)L.wybudowanych obiektów „Bike&Ride”-2 szt (1 w 2019r, 1 w 2020r)L.wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”-1 szt (2020 r)Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej-7 szt(2019r)Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w PTZKM-595os.(2019r)Długość wspartej infrastruktury rowerowej-0,162km (2020r.)L.zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych-1 szt.(2020r)L.akcji i kampanii informacyjno – promocyjnych-1 szt.(2020r)L.rozbudowanych obiektów „parkuj i jedź”-1 szt.(2020 r.)

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl