Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

kategoria
nazwa beneficjenta
NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
wartość projektu
171 690 602,55 zł
dofinansowanie z UE
145 387 602,23 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
działanie
1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Niniejszy projekt polega na wykonaniu 16 węzłów bezpieczeństwa i umożliwieniu świadczenia za ich pomocą usług bezpiecznego dostępu do internetu przez operatorów świadczących usługi dla szkół. Węzły sieci bezpieczeństwa będą wyposażone w urządzenia realizujące poszczególne elementy funkcjonalne świadczonych usług, zbudowane w oparciu o dostępne mechanizmy niezawodności. Elementy aplikacyjne i systemowe będą oparte o rozwiązania dedykowane oraz wirtualizowane, na bazie infrastruktury serwerowej. Infrastruktura realizująca usługi bezpieczeństwa zostanie posadowiona na publicznie dostępnej powierzchni kolokacyjnej, w celu umożliwienia doprowadzenia ruchu ze szkół operatorom, realizującym usługi dostępu do Internetu dla szkół oraz połączenia z siecią OSE realizowanych w ramach powiązanych i komplementarnych projektów poza zakresem opisanym w niniejszym dokumencie. Zapewnienie przez operatora bezpiecznego dostępu do internetu dla uczniów i nauczycieli szkół, do których łącze do internetu zapewnia dany operator, polegać będzie na przekierowaniu ruchu do i od szkoły na węzeł bezpieczeństwa uruchomiony w ramach projektu, a następnie odbiór ruchu przez operatora. Akronim projektu – OSE-B

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.