Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimage
The title of the project

Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Name of the beneficiary
INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII
Project value
7 374 959,91 zł
Co-financing from the EU
6 241 428,57 zł
Voivodeship
projekt ogólnopolski
County
program
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
action
2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt ma na celu zapewnienie otwartego i bezpłatnego dostępu do zasobów nauki, zgromadzonych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, wszystkim zainteresowanym naukowcom i badaczom, w dowolnym miejscu na świecie.

Dzięki digitalizacji danych medycznych i ich udostępnieniu, ośrodkom naukowym, badawczym, czy medycznym łatwiej będzie opracowywać nowe, innowacyjne metody leczenia. Prosty i otwarty dostęp do danych ułatwi także wymianę informacji w środowisku medycznym.

Wynikiem projektu jest również wzmocnienie pozycji IPiN jako ośrodka specjalizującego się w rozwijaniu nowych metod leczenia oraz rehabilitacji chorych z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi w kraju i za granicą w wyniku udostępnionych danych badawczych.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl