Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimage
tytuł projektu

Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju- etap II

kategoria
nazwa beneficjenta
TEATR LALEK "RABCIO" W RABCE- ZDROJU
wartość projektu
16 786 530,78 zł
dofinansowanie z UE
5 199 999,98 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
nowotarski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
działanie
11.1. REWITALIZACJA MIAST
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Teatr Lalek „Rabcio” jest jedynym teatrem dla dzieci na Podhalu i w Małopolsce Południowej. Teatr z 70-letnią tradycją i historią do tej pory nie posiadał swojej placówki. Działalność poszczególnych działów teatru odbywała się w odrębnych budynkach, co  powodowało trudniejsze zarządzanie, wzrost kosztów oraz problemy komunikacyjne.

Teatr jest placówką nie tylko zasłużoną dla polskiej kultury, ale również wspomagającą edukację kulturalną dzieci przebywających na leczeniu w Rabce i ułatwiającą im przechodzenie przez trudy choroby i jej leczenia. Nowopowstały teatr to placówka kulturalna jak i edukacyjna. Jest miejscem niejednokrotnie pierwszego spotkania dzieci ze sztuką jak również niezaprzeczalnym i silnie oddziałującym elementem terapii dającym chwile zapomnienia o chorobie i cierpieniu. Teatr został powołany dla dzieci chorych i o nich do dzisiaj nie zapomina. Idea budowy nowej siedziby Teatru Lalek „Rabcio” zjednoczyła wiele środowisk powiatu nowotarskiego, które widziały nie w pełni wykorzystany potencjał tej instytucji artystycznej.

(fot. Piotr Kuczaj)

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.