Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W LUTOMIERSKU I KAZIMIERZU, GM. LUTOMIERSK

nazwa beneficjenta
GMINA LUTOMIERSK
wartość projektu
910 166,05 zł
dofinansowanie z UE
549 335,43 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
pabianicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

BENEFICJENTEM PROJEKTU JEST JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GMINA LUTOMIERSK. CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUTOMIERSK POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH. UŻYTKOWNIKAMI PROJEKTU BĘDĄ GŁÓWNIE UCZNIOWIE, KADRA NAUCZYCIELSKA, PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI I GOSPODARCZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH PROJEKTEM ORAZ POŚREDNIO WSZYSCY MIESZKAŃCY GMINY I WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, KTÓRZY BĘDĄ CZERPAĆ KORZYŚCI Z CZYSTSZEGO POWIETRZA. W WYNIKU PROJEKTU POPRAWI SIĘ KOMFORT KORZYSTANIA Z BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUTOMIERSK. EFEKTEM PRZEPROWADZONYCH PRAC BĘDZIE WZROST SPRAWNOŚCI WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ, OGRANICZENIA STRAT CIEPŁA DZIĘKI POPRAWIE PARAMETRÓW IZOLACYJNYCH BUDYNKU, ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA SUROWCÓW SŁUŻĄCYCH DO OGRZEWANIA OBIEKTU, ZMNIEJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY I POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA. GŁÓWNY CEL PROJEKTU MA DOPROWADZIĆ DO ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU OBEJMUJE: MODERNIZACJĘ SYSTEMU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ SYSTEMU GRZEWCZEGO, WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ, MODERNIZACJĘ PRZEGRODY ŚCIANA ZEWNĘTRZNA I NA GRUNCIE, MODERNIZACJA PRZEGRODY STROP WEWNĘTRZNY ORAZ DACH. NAD ROBOTAMI ZOSTANIE USTANOWIONY NADZÓR INWESTORSKI ORAZ BĘDZIE PROWADZONA PROMOCJA PROJEKTU ORAZ ZARZĄDZANIE PROJEKTEM. PROJEKT MA PRAWIDŁOWO SKONSTRUOWANE WSKAŹNIKI OCENY I WYWOŁA ZNACZNE ODDZIAŁYWANIA DŁUGOTERMINOWE DLA REGIONU: W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU SPADNIE EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH O 76,33 TONY RÓWNOWAŻNIKA CO2/ROK. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W ODNIESIENIU DO STANIU POCZĄTKOWEGO ZOSTAŁA OBLICZONA NA POZIOMIE 36,54% (ŚREDNIA DLA WSZYSTKICH BUDYNKÓW). PROJEKT JEST KOMPLEKSOWY. PROJEKT JEST GOTOWY DO WDROŻENIA. W PROJEKCIE ZOSTANĄ ZASTOSOWANE ZASADY UNIWERSALNEGO PROJEKTOWANIA.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.