Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Akademia Zawodowców 2

nazwa beneficjenta
CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ
wartość projektu
978 209,33 zł
dofinansowanie z UE
831 477,93 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
pabianicki
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu „Akademia Zawodowców 2” jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności społecznych 60/40/20 mieszkańców z obszaru ŁOM w wieku 18-65 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i przywrócenie zdolności do zatrudnienia do 07.2020. Działania: warsztaty społeczno – edukacyjno (m.in.: praca w grupie, techniki poszukiwania pracy, CV, zarządzanie budżetem, rozmowa kwalifikacyjna, przygotowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji); ścieżki zawodowe: Obsługa klienta/przedstawiciel handlowy; Pomoc kuchni/Barmanka/barman; Pracownik biurowy z elementami kadr i płac; Pracownik biurowy z elementami rejestracji medycznej i obsługą komputera; Magazynier z obsługą suwnic, Pracownik biurowy/specjalista ds. rekrutacji prowadzące do nabycia kompetencji/kwalifikacji zawodowych, staże pozwalające nabyć doświadczenie, poradnictwo zawodowe i psychologiczne oraz pośrednictwo pracy. Wsparcie zindywidualizowane, kompleksowe, adekwatne do preferencji i potencjału UP, na bieżąco aktualizowana IŚR. Działania przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ 2014-20. Realizacja projektu pozwoli na osiągniecie efektywności społeczno zatrudnieniowej, przybliżenie do rynku pracy poprzez aktywizację społeczną, wzrost samoświadomości dot. konieczności podjęcia zatrudnienia, wzrost motywacji do wyjścia z domu, poprawa stanu zdrowia, zwiększenie pewności siebie.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.