Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Umieć więcej,pełniej żyć.

nazwa beneficjenta
DOM ZAKONNY ZGROMADZENIA SIÓSTR URSZULANEK SERCA JEZUSA KONAJĄCEGO
wartość projektu
576 945,00 zł
dofinansowanie z UE
490 403,25 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu: „Umieć więcej, pełniej żyć” jest aktywizacja społeczna i edukacyjna 30. dzieci w wieku szkolnym zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które zamieszkują teren ŁOM. Cel projektu zrealizowany zostanie poprzez rozszerzenie oferowanych zadań Ogniska Wychowawczego o działania mające na celu wzmocnienie wśród uczestników projektu kompetencji takich,jak: – porozumiewanie się w języku ojczystym(zad.5,6); ? – porozumiewanie się w językach obcych(zad.7); ? – kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne(zad.8); ? – kompetencje informatyczne(zad.11); – umiejętność uczenia się(zad.9); ? – kompetencje społeczne i obywatelskie(zad.1,2,3,4); ? – inicjatywność i przedsiębiorczość(zad.9,10); ? – świadomość i ekspresja kulturalna(zad.10). Aby proponowane wsparcie miało charakter kompleksowy w ramach projektu zaplanowano również warsztaty z psychologiem skierowane do 15. osób otoczenia dzieci i młodzieży. Zaplanowano dla tych osób wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji rodzicielskich i społecznych(zadanie nr 2). Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępu mieszkańców ŁOM do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.