Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Kompleksowa opieka pacjenta w ramach działalności Hospicjum w Zgierzu

nazwa beneficjenta
STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II PRZY PARAFII N.M.P. RÓŻAŃCOWEJ Z SIEDZIBĄ W ZGIERZU
wartość projektu
980 000,00 zł
dofinansowanie z UE
833 000,00 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Z uwagi na rosnące potrzeby w zakresie objęcia usługami Hospicjum Domowego coraz liczniejszej grupy pacjentów przy niskiej, stałej kwocie dofinansowania ze źródeł krajowych tj. Narodowego Funduszu Zdrowia, Wnioskodawca zakłada zrealizowanie trzech głównych założeń w ramach projektu pn. :”Kompleksowa opieka pacjenta w ramach działalności Hospicjum w Zgierzu” w ramach zadań: 1. Szkolenia dla osób z otoczenia osób niesamodzielnych, 2. Opiekun osoby niesamodzielnej, 3. Wsparcie fizjoterapeuty. Wsparcie otoczenia osoby niesamodzielnej w ramach wielopłaszczyznowych szkoleń, wsparcie ze strony Opiekuna zatrudnionego w ramach projektu, którego celem będzie odciążenie lub zastąpienie członków rodzin pacjentów w najtrudniejszej sytuacji ekonomiczno-społecznej oraz zwiększenie usług w ramach działalności fizjoterapeuty. Wszyscy pacjenci, którzy zostaną zarejestrowani w Hospicjum Domowym w Zgierzu otrzymają wsparcie w ramach projektu, które przełoży się na realne podniesienie jakości świadczonych usług dla pacjentów opieki paliatywno-hospicyjnej. Wyłącznie holistyczne podejście do chorego może przynieść pozytywne efekty leczenia i/lub uśmierzania bólu. Założony trzyletni okres trwania projekt zakłada skierowanie wsparcia dla co najmniej 525 osób zagrożonych oraz 525 osób z otoczenia osób niesamodzielnych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.