Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE

nazwa beneficjenta
TEATR POLSKI IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE
wartość projektu
4 303 452,89 zł
dofinansowanie z UE
2 262 256,44 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
2.1. E-usługi
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Głównym celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom ZIT WOF–odbiorcom oferty kulturalnej korzystania z wybranych usług świadczonych przez Teatr Polski drogą elektroniczną. Projekt ma na celu stworzenie i wdrożenie systemu innowacyjnej PLATFORMY eDUKACYJNEJ Teatru Polskiego w Warszawie, poprzez którą umożliwiony zostanie dostęp do 7 e-usług na 3 (6 szt.) i 4 (1 szt.) poziomie dojrzałości. Wytworzony system platformy e-usług będzie wspierać jego użytkowników w obsłudze i zarządzaniu kontaktami z interesantami i widzami Teatru, udostępniać zdigitalizowane zbiory Teatru, a także obsługiwać różne kanały komunikacji, w tym współczesne media i portale społecznościowe. Uruchomienie e-usług będzie połączone z integracją systemów informatycznych działających w Teatrze, wdrożeniem rozwiązań podnoszących efektywność systemów teleinformatycznych Teatru poprzez modernizację sieci LAN i wymianę switchy, wzrost poziomu bezpieczeństwa systemu poprzez wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej (działającej w modelu PaaS). Projekt będzie wykorzystywał w dużej mierze istniejące rozwiązania informatyczne, zasoby sprzętowe Wnioskodawcy. Projekt ma ponadto na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i pełnej interoperacyjności PLATFORMY eDUKACYJNEJ oraz e-usług, jej zgodność z zaleceniami KRI, WCAG 2.0, pełną responsywność, zorientowanie na użytkownika. Rzeczową realizację projektu rozpoczyna wykonanie analizy przedwdrożeniowej, opracowanie i wdrożenie nowych usług z zakresu e-kultury (w ramach systemu) wraz z niezbędnymi usługami digitalizacji, opisu metadanowego, utworzenia repozytorium itp., usługa przetwarzania danych w chmurze, uruchomienie platformy e-usług, za pośrednictwem której będą udostępniane zdigitalizowane zasoby, a także dystrybuowane treści cyfrowe, dokonywane procesy rezerwacji, zapisu na zajęcia i dokonania opłaty. Projekt przewiduje ponadto zadania związane z zarządzaniem i promocją, doradztwem technicznym i koordynacją wdrożenia systemu e-usług (administrator IT

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.