Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimage
tytuł projektu

Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim

kategoria
nazwa beneficjenta
SPZOZ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
wartość projektu
293 394 772,50 zł
dofinansowanie z UE
236 859 689,90 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
m. Kraków
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
działanie
12.1. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Szpital Uniwersytecki (SU) w Krakowie to jeden z największych zakładów opieki zdrowotnej w kraju. Dzięki modernizacji i wyposażeniu nowej siedziby, pełni wiodącą rolę w praktycznym kształceniu kadr medycznych, realnie wpływa na poziom realizacji świadczeń w regionie, jak i stanowi bazę kliniczną dla badań naukowych prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Projekt obejmował zakup wyposażenia do nowej siedziby, aparatury, sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dla następujących obszarów: ambulatoria przyszpitalne, angiografia, apteka szpitalna, bank krwi, serologia, blok operacyjny, brachyterapia, centralna sterylizatornia, diagnostyka obrazowa, elektrokardiologia, hemodynamika, hiperbaria, izba przyjęć, laboratoria medyczne, medycyna nuklearna, oddziały łóżkowe, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, pracownie endoskopii, rehabilitacja, stacja dializ, szpitalny oddział ratunkowy, teleradioterapia i zakład patomorfologii z prosektorium. Teraz w strukturze szpitala funkcjonują w pełni wyposażone 43 oddziały szpitalne, 51 poradni specjalistycznych oraz 9 zakładów.

Baza łóżkowa obejmuje 1 345 łóżek stacjonarnych i 225 miejsc dziennych. Zatrudnienie wynosi ponad 4 000 osób. Wiele realizowanych w szpitalu procedur ma charakter unikalny, jak np. przeszczepy szpiku u osób dorosłych, chirurgia onkologiczna wątroby i trzustki czy małoinwazyjna chirurgia nowotworów.

W strukturach szpitala działa teraz akredytowany przez organizacje SIS  (International School of Senology), ośrodek Breast Unit oraz Centrum Technik Pozaustrojowych dla pacjentów poddawanych intensywnej terapii. Ponadto Szpital Uniwersytecki został przyjęty jako członek do dwóch Europejskich Sieci Referencyjnych dla chorób rzadkich – w zakresie neurologii oraz chorób metabolicznych, stając się tym samym ośrodkiem krajowym.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.