Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości – na terenie Miasta i Gminy Szamotuły

Name of the beneficiary
MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY
Project value
1 678 310,40 zł
Co-financing from the EU
1 119 922,77 zł
Voivodeship
wielkopolskie
County
szamotulski
program
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
action
3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest wykonanie drogi rowerowej łączącej m. Piaskowo i Kępa w gm.Szamotuły. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, wraz z którą zostaną uzyskane niezbędne decyzje i pozwolenia (w tym na budowę). Nad pracami budowlanymi będzie prowadzony nadzór inwestorski. Zakres projektu obejmuje roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie infrastruktury komunikacyjnej: drogi rowerowej i parkingu B&R z infrastrukturą architektoniczną (wyposażoną w zadaszoną wiatę na rowery i stojaki dla 12 rowerów, wiatę przystankową, tablicę informacyjną z wyświetlaczem LED, tablicę tyflograficzną z rozkładem jazdy, kosze na śmieci, płyty prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących), oświetlenie drogowe LED, oznakowanie pionowe i poziome z nawierzchnią fluorescencyjną, roboty wykończeniowe. Zakłada się także działania informacyjno-promocyjne: tablica informacyjna przy drodze rowerowej, informacje o projekcie zamieszczone w mediach społecznościowych i na portalach informacyjnych, 2 artykuły poruszające tematykę ekologicznego transportu rowerowego w prasie lokalnej, przygotowanie spotu reklamowego dot. transportu rowerowego, ulotki i foldery dot. infras. rowerowej na terenie gm.Szamotuły, cykl spotkań z uczniami szkół podstawowych dot. bezpiecznego poruszania się po ścieżkach rowerowych, opracowanie interaktywnej mapy ścieżek rowerowych i infrastruktury dedykowanej rowerzystom, cykl rajdów rowerowych, promujący ideę transportu rowerowego K.całkowite:1.678.310,40zł kwalifikowane:1.317 556,21zł niekwalifikowalne:360 754,19zł Zakładane efekty rzeczowe(2019r): Długość wspartej infrastruktury rowerowej-1,194km Liczba akcji i kamp. inform-promoc-1szt-rok osiągnięcia 2020 Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych-43szt Liczba wybudow. obiektów„Bike&Ride”-1szt Liczba stanowisk postojowych w wybudow. obiektach„Bike&Ride”-12szt Projekt ma poparcie mieszkańców i wielu instytucji

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl