Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III

kategoria
nazwa beneficjenta
EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY Z O.O.
wartość projektu
20 262 810,22 zł
dofinansowanie z UE
17 079 810,89 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
nowosądecki
program
Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja
działanie
1.1. Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr to wspólny polsko-słowacki markowy produkt turystyczny.

Projekt polega na utworzeniu 250-kilometrowej pętli wokół Tatr z trasami narciarskimi, rowerowymi, biegowymi. Przebiega ona przez historyczno-kulturowe krainy Podhala, Orawy, Liptowa i Spisza.

W I etapie w latach 2014-2015 wybudowano ponad 93 km dróg rowerowych.

W II etapie powstaje 60 km ścieżek rower.

III etap skoncentrowany jest na rozbudowie infrastruktury rowerowej. Powstanie 25,61 km nowych ścieżek, które prowadzą do unikatowych miejsc na pograniczu w Gminie Czarny Dunajec, Gminie Nowy Targ, mieście Nowy Targ lub uzupełniają wcześniej wykonane trasy, łącząc je w nieprzerwane odcinki (miasto Spiska Bela, obec Huncovce, Hniezdne, Velka Lomnica). Wyremontowany zostanie też odcinek ścieżki na granicy Kacwin-Wielka Frankowa.

Partnerzy wykonają też infrastrukturę dla rowerzystów. Wykorzystują zabytkowe obiekty, które dzięki renowacji zostaną zachowane i uzyskają nowe funkcje (stuletnia stacja kolejowa w Podczerwonem, 2 spichlerze spiskie w Kacwinie).

Użytkownicy Szlaku uzyskają też specjalne miejsca odpoczynku bezpośrednio na trasie Szlaku – oaza wypoczynku nad jeziorem w Krauszowie, strefa relaksu w Nowym Targu, interaktywna ekspozycja przyrodnicza w Łapszach Niżnych.

Inwestycji będą towarzyszyć działania promujące Szlak oraz walory pogranicza (konkurs fotograficzny, publikacje, kampania promocyjna, karta dla rowerowych odkrywców pogranicza).

W efekcie mieszkańcy i turyści będą mogli bezpiecznie podróżować po pograniczu na rowerze i równocześnie poznawać miejsca dotąd niedostępne, o niepowtarzalnych walorach historycznych, kulturowych i przyrodniczych.

Podniesie to znacząco atrakcyjność turystyczną pogranicza i będzie stanowiło odpowiedź na aktualne potrzeby związane z rozwojem alternatywnych, proekologicznych form podróżowania i rodzinnej rekreacji.

Więcej o projekcie

 

 

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.