Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

System automatycznej wyceny transportu ładunków i kojarzenia zleceniodawców z wykonawcami usług transportowych dla giełdy Clicktrans z wykorzystaniem uczenia maszynowego, silnika ElasticSearch i geolokalizacji pojazdów.

kategoria
nazwa beneficjenta
MICHAŁ BRZEZIŃSKI IQSC SOLUTIONS
wartość projektu
5 294 442,50 zł
dofinansowanie z UE
3 176 665,50 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdańsk
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.41471(2015/X) Przeznaczenie_pomocy_publicznej: art. 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014). Clicktrans to działająca w Polsce i całej Europie giełda transportowa online, specjalizująca się w transporcie drogowym przesyłek, nazywanych w dalszej części wniosku niestandardowymi, w odróżnieniu od standardowych przesyłek, np. kurierskich. Są to doładunki, przesyłki większe niż kurierskie, duże ładunki biznesowe, usługi przewozu pojazdów na lawetach, itp. Obecnie, w systemie Clicktrans zarejestrowanych jest już ponad 200 tysięcy zleceniodawców oraz 30 tysięcy przewoźników. Przedmiotem projektu są prace badawczo-rozwojowe nad systemem automatycznej wyceny drogowego transportu ładunków i kojarzenia zleceniodawców z wykonawcami usług transportowych dla giełdy Clicktrans, z wykorzystaniem uczenia maszynowego, silnika ElasticSearch i geolokalizacji pojazdów. Aktualnie stosowane rozwiązanie polega na ustalaniu ceny transportu na podstawie ofert składanych manualnie przez przewoźników, spośród których zleceniodawca dokonuje wyboru. Jest to proces długotrwały i uciążliwy, dlatego w udoskonalonej wersji systemu Clicktrans zostanie on wyeliminowany. W wyniku wdrożenia wyników projektu system Clicktrans uzyska bardzo pożądane przez użytkowników cechy, które jednocześnie stanowią o jego innowacyjności w skali co najmniej europejskiej, takie jak automatyczna wycena dowolnej przesyłki na wszystkich trasach europejskich oraz automatyczne dopasowanie najlepszego przewoźnika do zlecenia. Po zrealizowaniu projektu firma Clicktrans znacząco wzmocni swoją pozycję konkurencyjną w Europie i osiągnie znaczący wzrost sprzedaży.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.