Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
tytuł projektu

AMONIT - Leśny zespół rekreacyjno - edukacyjny w miejscowości Klimki

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA ŁUKÓW
wartość projektu
1 404 656,41 zł
dofinansowanie z UE
832 493,39 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
łukowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
7.3. Turystyka przyrodnicza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Dzięki środkom z funduszy unijnych powstał kompleks rekreacyjno-edukacyjny „AMONIT” w ramach którego dostępne są m.in. szlaki turystyczne i edukacyjne, plac zabaw czy sala wystawiennicza przyrodniczo-geologiczna. Celem powstania obiektów było wspieranie rozwoju turystyki na terenie Gminy Łuków, a także promocji walorów środowiska naturalnego. Ponadto obszar objęty jest całodobowym systemem monitoringu, a dodatkowo oświetlany jest 10 lampami z panelami fotowoltaicznymi. Co więcej, w ramach projektu utworzona zostanie strona internetowa, która wykorzystywana będzie do marketingu terytorialnego dotyczącego całego obszaru Gminy Łuków, jak i utworzonego kompleksu turystycznego. Wydana zostanie również publikacja opisująca szczegółowo elementy ekspozycji i zjawiska geologiczne (dystrybuowana bezpłatnie wśród zwiedzających). Powstanie obiektu spowodowało wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin o 10 tys. osób w ciągu roku, wśród nie tylko mieszkańców gminy, ale i turystów zewnętrznych.

Fot. Marcin Tarkowski

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.