Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Rozwój stoczni remontowej Marco Service Sp. z o.o. poprzez wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych

kategoria
nazwa beneficjenta
MARCO SERVICE SP. Z O.O.
wartość projektu
2 211 196,00 zł
dofinansowanie z UE
1 056 110,00 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
m. Szczecin
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem przedsięwzięcia jest poprawa pozycji Wnioskodawcy w stosunku do firm konkurencyjnych, funkcjonujących w branży stoczniowej. Cel ten zostanie osiągnięty dwoma sposobami. Pierwszy z nich dotyczy wprowadzenia nowej usługi (produkt) do istniejącej już oferty a drugi sposób związany jest z wdrożeniem czterech nowych innowacji procesowych. W ramach projektu zaplanowano trzy zadania. Dwa pierwsze związane z zakupami środków trwałych a trzecie z zakupem robót i materiałów budowlanych. Rozpoczęcie projektu zaplanowano na 01.11.2018 r. a jego zakończenie przewidziano na 31.12.2019 r. Projekt można podzielić na dwa etapy. Pierwszy związany z częściową realizacją zadania 1 – zakupiona zostanie konstrukcja wsporcza na potrzeby doku pływającego. Etap ten zakończony zostanie w I kwartale 2019 r. W przypadku uzyskania dofinansowania rozpoczęty zostanie etap II związany z pozostałymi zakupami przewidzianymi we wniosku o dofinansowanie.Działania inwestycje będą częściowo finansowane z kredytu bankowego (kwota kredytu 1 mln złotych). Realizacja projektu będzie miała istotne znaczenie dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, gdyż pozwoli na wprowadzenie nowego produktu (usługa regeneracji wałów śrubowych) oraz czterech innowacji procesowych. Projekt ma charakter innowacyjny o charakterze ponadregionalnym, przede wszystkim w obszarze nowej usługi oraz trzech innowacji procesowych. Szczegółowo zarówno sama usługa jak i proces zostały opisane w części B.2 pkt. 2 biznes planu.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.