Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych na osiedlu Hallera w Kwidzynie

Name of the beneficiary
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ PEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Project value
5 091 179,88 zł
Co-financing from the EU
3 456 589,77 zł
Voivodeship
pomorskie
County
kwidzyński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
action
10.4. Redukcja emisji
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt polega na wymianie wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej, która wykonana jest w technologii kanałowej doprowadzającej ciepło do budynków przy ul. Odrowskiego,Toruńskiej,Kamiennej,Miedzianej,Kołłątaja,Hallera,Połomskiego oraz Willowej, na sieć preizolowaną. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez “PEC” Sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Słonecznej 1, 82-500 Kwidzyn. Celem nadrzędnym projektu jest: Zrównoważony rozwój miasta Kwidzyn i województwa pomorskiego poprzez zmniejszenie negatywnego oddziaływania sektora energetyki cieplnej na środowisko. Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w procesie przesyłu ciepła na obszarze Kwidzyna poprzez modernizację systemu ciepłowniczego. Do celów szczegółowych możemy zaliczyć:zwiększenie sprawności funkcjonowania sieci dystrybucji i przesyłu ciepła oraz zapewnienie bezawaryjnego i ciągłego przesyłu ciepła. Osiągnięcie celów przyczyni się do redukcji strat ciepła o 5216 GJ/r i redukcji emisji CO2 o 385,68 MgCO/r.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl