Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego

nazwa beneficjenta
STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI
wartość projektu
6 819 653,27 zł
dofinansowanie z UE
3 741 878,54 zł
Województwo
wielkopolskie
Powiat
czarnkowsko-trzcianecki
gnieźnieński
grodziski (wielkopolskie)
jarociński
kaliski
kępiński
kolski
koniński
międzychodzki
nowotomyski
pilski
poznański
rawicki
słupecki
turecki
wągrowiecki
wolsztyński
wrzesiński
program
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
działanie
4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Sieci Małych Kin Społecznościowych mają wypełnić lukę pomiędzy kinem domowym, a komercyjnymi kinami sieciowymi. Utworzenie małych kin na terenie 26 wielkopolskich miejscowości ma na celu umożliwienie mieszkańcom korzystania z dóbr kultury oraz integrację społeczną. Kina społecznościowe dają możliwość dopasowania oferty do odbiorcy poszukującego rozrywki uszytej na „własną miarę”. Repertuar układa animator lub samodzielnie widzowie, korzystając z tytułów dostępnych na wspólnym dysku.Projekt zakłada realizację inwestycji w gminach: Chrzypsko Wielkie, Dąbie, Grodzisk Wielkopolski, Kępno, Kołaczkowo, Kostrzyn, Koźminek, Lądek, Łobżenica, Miedzichowo, Miłosław, Opalenica, Pobiedziska, Powidz, Rawicz, Rzgów, Siedlec, Skoki, Sompolno, Ślesin, Tuliszków, Wierzbinek, Witkowo, Wolsztyn, Żerków, Trzcianka Celem głównym jest zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej regionu. Celem szczegółowym jest rozwój i wzbogacenie oferty kulturalnej w gminie, któraumożliwi mieszkańcom dostęp do ciekawych pozycji filmowych kina światowego i polskiego. Kina utworzone zostaną ramach istniejącej już infrastrukturypublicznej. Wyposażeniem sali multimedialnej będą profesjonalne urządzenia do emisji obrazu i dźwięku w jakości cyfrowej: projektor w jakości HD,rozwijany lub stały ekran, odpowiednio dobrane fotele. Sale zostaną wygłuszone, wyciemnione z zainstalowaną wentylacją lub klimatyzacją.Animatorzy będą mieli od dyspozycji bibliotekę filmową, konkretny film będzie przesyłany na serwery kina po uiszczeniu opłaty dystrybucyjnej. Zakłada się nieskomplikowany przesył filmów i innych treści audiowizualnych przez szerokopasmowy Internet (wykorzystując WSS) oraz prosty sposób rejestracji projekcji i dokonywania rozliczeń z zachowaniem dbałości o prawa autorskie.Łącznie obszar wszystkich gmin uczestniczących w projekcie zamieszkuje 334 591 osób. Zakłada się, że odbiorcami kina będą różne grupy docelowe, dzieci, młodzież, dorośli oraz przebywający na ww. obszarach turyści.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.