Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Uruchomienie w Mirosławcu przez firmę Drut-Plast Cables Sp. z o.o. produkcji specjalizowanych dla budownictwa okrętowego kabli energetycznych niskiego i średniego napięcia, przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych z możliwością: bieżącego badania obciążalności prądowej, lokalizacji uszkodzeń oraz transmisji danych.

kategoria
nazwa beneficjenta
"DRUT-PLAST CABLES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
4 920 000,00 zł
dofinansowanie z UE
2 200 000,00 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
wałecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na zakupie instalacji i uruchomieniu dwóch środków trwałych, w szczególności: a.jednej nowej linii technologicznej do wytłaczania trójwarstwowej izolacji z polietylenu sieciowanego metoda silanową, b. jednej nowej linii do pancerzenia i ekranowania kabli. Powyższe zakupy są niezbędne w celu uruchomienia produkcji innowacyjnych kabli elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia specjalnego przeznaczenia dla zastosowań w przemyśle stoczniowym o rozszerzonej funkcjonalności uzyskiwanej w wyniku wbudowania w kabel przewodu światłowodowego oraz wariantowego zastosowania pancerzenia i ekranowania kabli. Etapy realizacji: Etap I Wybór dostawcy ww. linii technologicznych zgodnie z wymaganą specyfikacją techniczno-funkcjonalną. Etap. II. Przygotowanie miejsca posadowienia linii technologicznej, wykonywane własnymi zasobami kadrowymi i technicznymi. ETAP III Zakup, instalacja i uruchomienie linii technologicznej. Po wykonaniu prac przygotowawczych dokonany zostanie zakup oraz instalacja elementów linii technologicznej. Po zakończeniu prac instalacyjnych, nastąpi włączenie wyżej wymienionych środków trwałych do zasobów produkcyjnych firmy Drut-Plast Cables Sp. z o.o. w zakładzie w Mirosławcu.