Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Uruchomienie w Mirosławcu przez firmę Drut-Plast Cables Sp. z o.o. produkcji specjalizowanych dla budownictwa okrętowego kabli energetycznych niskiego i średniego napięcia, przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych z możliwością: bieżącego badania obciążalności prądowej, lokalizacji uszkodzeń oraz transmisji danych.

kategoria
nazwa beneficjenta
"DRUT-PLAST CABLES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
4 920 000,00 zł
dofinansowanie z UE
2 200 000,00 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
wałecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na zakupie instalacji i uruchomieniu dwóch środków trwałych, w szczególności: a.jednej nowej linii technologicznej do wytłaczania trójwarstwowej izolacji z polietylenu sieciowanego metoda silanową, b. jednej nowej linii do pancerzenia i ekranowania kabli. Powyższe zakupy są niezbędne w celu uruchomienia produkcji innowacyjnych kabli elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia specjalnego przeznaczenia dla zastosowań w przemyśle stoczniowym o rozszerzonej funkcjonalności uzyskiwanej w wyniku wbudowania w kabel przewodu światłowodowego oraz wariantowego zastosowania pancerzenia i ekranowania kabli. Etapy realizacji: Etap I Wybór dostawcy ww. linii technologicznych zgodnie z wymaganą specyfikacją techniczno-funkcjonalną. Etap. II. Przygotowanie miejsca posadowienia linii technologicznej, wykonywane własnymi zasobami kadrowymi i technicznymi. ETAP III Zakup, instalacja i uruchomienie linii technologicznej. Po wykonaniu prac przygotowawczych dokonany zostanie zakup oraz instalacja elementów linii technologicznej. Po zakończeniu prac instalacyjnych, nastąpi włączenie wyżej wymienionych środków trwałych do zasobów produkcyjnych firmy Drut-Plast Cables Sp. z o.o. w zakładzie w Mirosławcu.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.