Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu IoT do zarządzania flotą rowerów i innych pojazdów lekkich w oparciu o projekt wzorniczy.

nazwa beneficjenta
ROOVEE SPÓŁKA AKCYJNA
wartość projektu
559 404,00 zł
dofinansowanie z UE
382 330,00 zł
Województwo
wielkopolskie
Powiat
m. Poznań
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

SA.42799(2015/X)Przedmiotem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego dla ROOVEE S.A. i wdrożenie na jego podstawie udoskonalonego produktu w postaci systemu IoT do zarządzania flotą rowerów i innych pojazdów lekkich. Elementami wchodzącymi w skład systemu są: zamek IoT, system teleinformatyczny i pojazd. Realizacja projektu obejmuje 4 zadania w terminie 03.2019-10.2019, które pozwolą na komercjalizację efektów procesu projektowego, tj. wdrożenie na rynek krajowy, a w przyszłości i rynki zagraniczne innowacyjnego systemu ROOVEE drugiej generacji. Na podstawie przeprowadzonego wstępnego audytu (w ramach zad. 1), określono zakres opracowania nowego projektu wzorniczego. Zad. 2 pozwoli na stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego (poprzez analizę funkcji produktu, wykonalności, analizę materiałową i technologii wytwarzania). Zad. 3 obejmować będzie opracowanie projektów i prototypów oraz przeprowadzenie testów systemu. W ramach usług doradczych opracowana zostanie m.in. koncepcja technologiczna i materiałowa produktu, przygotowane szkice i wizualizacje koncepcyjne, polityka materiałowa dla wybranej koncepcji, doradztwo w zakresie przygotowania prototypu wizualnego, zaprojektowania oprogramowania systemu, przygotowania prototypu funkcjonalnego obudowy wewnętrznej i zewnętrznej, doradztwo w zaprojektowaniu płytki PCB, opracowaniu szablonów do pasty lutowniczej, programowanie maszyn SMT i opracowanie dokumentacji produkcji prototypu PCB, testy systemu i stworzenie dokumentacji technicznej modelu 3D. Zad. 4 dot. usług doradczych w zakresie wdrożenia udoskonalonego produktu, tj. doradztwo w zakresie brandingu i identyfikacji wizualnej marki systemu, doradztwo w zakresie strategii promocji systemu i strategii komunikacji online marki produktu. Projekt przyczyni się do wprowadzenia na rynek innowacyjnego w skali międzynarodowej rozwiązania, co umożliwi znaczny wzrost przychodów i zdobycie przewag konkurencyjnych

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.