tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

transport
tytuł projektu:
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia
nazwa beneficjenta:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
województwo:
powiaty:
pomorskie
m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot
fundusz:
Fundusz Spójności
program:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
działanie:
VII.1. Rozwój transportu kolejowego
dziedzina:
transport
wartość projektu:
1 071 049 607.97 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
584 157 726.00 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2007-2013
Opis projektu

Zakres projektu: 

 • modernizacja układów torowych stacji i szlaków,
 • modernizacja nawierzchni,
 • modernizacja podtorza i odwodnienia,
 • wyposażenie w urządzenia srk (sterowania ruchem kolejowym) i diagnostyki – modernizacja i wymiana,
 • ułożenie kabla światłowodowego wyposażonego w cyfrowe urządzenia teletransmisyjne SDH,
 • wymiana sieci trakcyjnej,
 • budowa i przebudowę peronów,
 • modernizacja i budowa obiektów inżynieryjnych (mosty/wiadukty, przepusty i in.),
 • modernizacjai budowa obiektów kubaturowych wraz z peronami stacyjnymi i małą architekturą – modernizacja istniejących obiektów i dostosowanie peronów do norm i standardów UE,
 • teletechnika – wymiana i modernizacja sieci i urządzeń,
 • ochrona środowiska – poprawa klimatu akustycznego, minimalizacja negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko.

CELE PROJEKTU

 • poprawa jakości przewozów i zwiększenie przepustowości linii poprzez wprowadzenie taboru z wychylnym pudłem i lokomotyw trakcji elektrycznej 6MW,
 • wzrost bezpieczeństwa ruchu poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń automatyki i sterowania ruchem kolejowym, ograniczenie liczby przejazdów w poziomie szyn oraz budowę bezkolizyjnych przejazdów i przejść dla ludzi,
 • zwiększenie efektywności systemu sterowania ruchem na całej długości linii,
 • przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych,
 • redukcja kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury,
 • udoskonalenie połączeń poprzez  transeuropejską sieć transportową TEN-T pomiędzy krajami Europy Północnej i Południowej,
 • skrócenie czasu podróży i zwiększenie jej komfortu, a tym samym zwiększenie konkurencyjności kolei,
 • zastosowanie środków zmniejszających niekorzystny wpływ na środowisko – nowe, przyjazne dla środowiska technologie, osłony akustyczne linii, bezkolizyjne przejścia dla zwierząt, urządzenia odstraszania dzikich zwierząt, ograniczenie uciążliwości hałasu, ograniczenie zanieczyszczeń powietrza.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska