tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

rozwój firm
tytuł projektu:
Nowe technologie edukacyjne wspomaganiem uczenia się w szkołach i przedszkolach
nazwa beneficjenta:
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową,
województwo:
powiat:
podkarpackie
brak
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
działanie:
2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
dziedzina:
rozwój firm
wartość projektu:
534 419.51 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
400 814.61 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2004-2006
Opis projektu

Poważnym problemem występującym zarówno w rodzinie, jak i w szkołach jest nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia koncentracji uwagi, nadmierna impulsywność dzieci i młodzieży. Nauczyciele i rodzice mają duże trudności i niedostateczne umiejętności w wychowaniu i kształceniu tych dzieci. Szkoły mają problem z brakiem pracowników dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami do pracy z takimi dziećmi. Szkolenia z zakresu nowoczesnych metod edukacyjnych jaką jest Kinezjologia Edukacyjna-Gimnastyka Mózgu Dennisona realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową podniosą jakość usług świadczonych przez szkoły, dadzą nauczycielom nowe kompetencje coraz bardziej poszukiwane na rynku pracy, zbliżą jakość nauczania w szkole do standardów europejskich (Kinezjologia Edukacyjna jest metodą szeroko stosowaną w krajach europejskich). Metoda będąca przedmiotem szkolenia przyczynia się do poprawy umiejętności szkolnych (czytania, pisania), koncentracji, pamięci, wzroku, słuchu, wzrostu motywacji.

 

Wsparcie skierowane zostało do 240 nauczycieli (w tym nauczycieli nauczania początkowego oraz wychowawców przedszkolnych) zamieszkujących tereny wiejskie i miejskie woj. podkarpackiego. Uczestnicy szkolenia otrzymają międzynarodowy certyfikat Educational Kinesiology The Brain Gym, poświadczający ukończenie 32 godzinnego szkolenia teoretycznego i praktycznego. Po zakończeniu projektu zbadane zostaną jego efekty długoterminowe w postaci informacji od Beneficjentów o wdrażaniu nowoczesnych metod nauczania oraz od rodziców dzieci kształconych przez przeszkolonych nauczycieli. Innowacyjność projektu polega na organizacji unikatowych szkoleń co najmniej w skali woj. podkarpackiego gdyż na w/w terenie nie organizuje się bezpłatnych szkoleń pozwalających na zdobycie tego typu wiedzy i umiejętności, a szkoły wyższe kształcące nauczycieli nie oferują w programach studiów wyższych i podyplomowych nowoczesnych metod edukacji.


powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2018
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska