tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

energetyka
tytuł projektu:
Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń
nazwa beneficjenta:
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
województwa:
powiaty:
małopolskie, śląskie, świętokrzyskie
dąbrowski, krakowski, miechowski, olkuski, proszowicki, tarnowski, będziński, m. Dąbrowa Górnicza, kazimierski
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie:
7.1. Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
poddziałanie:
Brak poddziałania
dziedzina:
energetyka
wartość projektu:
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
617 280 835.68 zł
ocena:
punktor projekt realizowany w więcej
niż w jednym województwie
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Przedmiotem realizacji projektu jest budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4MPa o długości 168 km wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi m.in.: podziemne zespoły zaporowo — upustowe, drogi dojazdowe i zasilanie energetyczne dla zespołów zaporowo — upustowych, światłowód i automatyczne stacje ochrony katodowej gazociągu z możliwością monitoringu. Realizacja zadania obejmuje również: • budowę śluzy nadawczo odbiorczej wraz z zespołem włączeniowym (na obszarze istniejącej Tłoczni Gazu Pogórska Wola), które stanowić będzie połączenia z układami technologicznymi Tłoczni Pogórska Wola oraz z gazociągiem Strachocina-Pogórska Wola, • budowę włączenia istniejącej stacji gazowej Lisia Góra do projektowanego gazociągu DN1000 gazociągiem dolotowym DN100, MOP 8,4MPa, • budowę węzła rozdzielczo-regulacyjno-pomiarowego Swarzów wraz z odgałęzieniem do gazociągu DN700 relacji Swarzów - Zborów, likwidację fragmentu gazociągu DN250 relacji Mościce Swarzów, • przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, które kolidują bezpośrednio z projektowanym gazociągiem i jego strefą kontrolowaną lub mogą ograniczać możliwość prac w pasie montażowym, • budowę połączenia z gazociągiem relacji Tworzeń – Tworóg.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska