tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

tytuł projektu:
Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra
nazwa beneficjenta:
MIASTO ZIELONA GÓRA
województwo:
powiat:
lubuskie
m. Zielona Góra
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie:
9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych
poddziałanie:
9.2.3. Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra
dziedzina:
brak
wartość projektu:
38 358 508.28 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
28 235 293.80 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu

Głównym celem projektu jest włączenie społeczne mieszkańców rewitalizowanych obszarów ZG.Celem szczegół.jest poprawa funkcjonalności i jakości infrastruktury publicznej służącej aktywizacji społeczno-kulturalnej mieszkańców obszarów zdegradowanych.Projekt wpisuje się w RPO L-2020 Cel szczegółowy Prior.9. Efektem będzie regeneracja obszarów zdegradowanych poprzez przywracanie i nadawanie nowych funkcji społecznych,kulturalnych,edukacyjnych,rekreacyjnych i turystycznych.Zostanie to osiągnięte poprzez przebudowę istniejących przestrzeni publicznych w miejsca sprzyjające rekreacji i wypoczynkowi oraz organizacji imprez kulturalnych,wyposażenie tych miejsc w estetyczne i funkcjonalne urządzenia małej architektury,uporządkowanie istniejącej i urządzenie nowej zieleni,poprawę jakości nawierzchni ciągów i zastosowanie innych rozwiązań ułatwiających poruszanie się po obszarach rewitalizowanych,wybudowanie parkingu podziemnego,zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez zamontowanie monitoringu wizyjnego,stworzenie ścieżek edukacyjnych.W ramach projektu zrewitalizowany zostanie obszar 25,3609ha (253.609,00 m2).Prace zostaną przeprowadzone na Placu przy Filharmonii Zielonogórskiej, Placach Teatralnym i Matejki, Wzgórzu Winnym oraz Dolinie Gęśnika. Monitoring obejmie cały obszar Śródmieścia oraz Dolinę Gęśnika.Oddziaływanie projektu wykracza poza obszar realizacji projektu,z jego efektów skorzystają mieszkańcy ZG jak również mieszkańcy 4 gmin wchodzących w skład MOFZG.Dzięki projektowi mieszkańcy obszarów miasta ZG oraz MOFZG zyskają atrakcyjne,ogólnodostępne i bezpieczne miejsca do rekreacji i wypoczynku,edukacji i podnoszenia świadomości regionalnej,oraz miejsca obcowania z naturą.Projekt przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej osób wycofanych z życia społecznego i kulturalnego.Zwiększenie aktywności tych osób do korzystania z dóbr publicznych przyczyni się do poprawy jakości ich życia,zachęty do zmiany swojego położenia,integracji z innymi mieszkańcami mia[...]


powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2018
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska