Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo

Co nowego?

Program Wiedza Edukacja Rozwój w odpowiedzi na pandemię

grafika dekoracyjna

Zmieniony Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), uzupełniony o działania w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 i jej skutków, został zatwierdzony przez Komisję Europejską.

3 listopada 2020 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej otrzymało formalną notyfikację tej decyzji.

Zmiany wprowadzone do PO WER związane są z przesunięciami środków na działania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie epidemii COVID-19 oraz łagodzenie jej skutków. Mają one charakter ex post – potwierdzają działania, które zostały już w dużej mierze uruchomione dzięki możliwościom stworzonym przez Coronavirus Response Investment Initiatives (CRII oraz CRII+).

Dzięki temu możliwe jest finansowanie w ramach Programu m.in.:

  • dopłat do wynagrodzeń pracowników (dofinansowanie dla przedsiębiorców, przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników, podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych na pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników);
  • wsparcia dotacyjnego, stażowego, zatrudnienia subsydiowanego oraz aktywizacji zawodowej dla osób młodych, które straciły pracę w wyniku pandemii;
  • zakupu sprzętu oraz środków ochrony osobistej (np. masek, płynu dezynfekcyjnego etc.) dla  placówek pieczy zastępczej, w celu umożliwienia dzieciom pełnego uczestnictwa w zdalnym nauczaniu;
  • dodatków do wynagrodzeń dla personelu placówek opieki długoterminowej oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji;
  • szkoleń dla nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji na odległość i innych działań wspierających edukację zdalną, w tym rozwój funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej e-podreczniki.pl;
  • inicjatyw w obszarze dialogu społecznego podejmowanych przez organizacje partnerów społecznych na rzecz ograniczenia skutków pandemii COVID-19.