Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo

Co nowego?

Ponad 300 mld zł z UE już zagospodarowane!

ak wdrażamy fundusze unijane - grafika dekoracyjna

Do 1 listopada Polska zainwestowała już 302,2 mld zł, czyli 88,8 procent przypadających Polsce pieniędzy z Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Samorządy, przedsiębiorcy, instytucje rządowe i organizacje pozarządowe realizują z wykorzystaniem współfinansowania unijnego 74 tysiące inwestycji na całkowitą kwotę 496,4 mld zł.

„Jeśli chodzi o fundusze unijne na lata 2014-2020, jesteśmy dokładnie w tym miejscu, w którym powinniśmy być na obecnym etapie wdrażania obecnej perspektywy. Idziemy równym, miarowym tempem mimo pandemii. Nasz Funduszowy Pakiet Antywirusowy dobrze zabezpiecza wykorzystanie środków europejskich. Czas podpisywania umów powoli się kończy, a środek ciężkości przenosimy na rozliczanie inwestycji”– mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Wiceszefowa MFiPR wskazuje też, że inwestycje współfinansowane z UE uruchamiają też krajowe pieniądze na rozwój.

„Do tych 302 miliardów z UE dokładamy prawie 195 miliardów finansowania krajowego – z budżetu państwa, środków samorządowych czy pieniędzy firm” – tłumaczy Jarosińska-Jedynak.

Wnioski o dofinansowanie

Od uruchomienia programów na lata 2014-2020 do 1 listopada 2020 roku złożono 160 583 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 814,3 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 504,5 mld zł, czyli 148,2 procent dostępnych funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

W tym samym czasie podpisano z beneficjentami 74 093 umowy o dofinansowanie na całkowitą kwotę 496,4 mld zł, w tym w części dofinansowania UE 302,2 mld zł, co stanowi 88,8 procent puli dla Polski.

Wydatki rozliczone z Komisją Europejską

Z Komisją Europejską rozliczono (certyfikowano) 199,2 mld zł, w tym dofinansowanie unijne w kwocie 168,8 mld zł – co stanowi 49,6 procent puli dla Polski.

To dane wygenerowane z systemu informatycznego SL2014, który wykorzystywany jest do monitorowania stanu wdrażania Funduszy Europejskich.