Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
994 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Development of IT Infrastructure of Ukrianian Customs and Border Services at Ukrainian-Polish Border

Ministry of Revenue and Duties 0,00 zł 0,00 zł projekt ogólnopolski ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Konferencja Dolny Śląsk: Powódź a środowisko- Dobre praktyki

Województwo Dolnośląskie/ Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 96 812,79 zł 47 956,40 zł dolnośląskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Flood monitoring system for the Chrzanów poviat

POWIAT CHRZANOWSKI 120 540,00 zł 68 600,00 zł małopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerzawie będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Gmina Świerzawa 125 761,18 zł 29 998,58 zł dolnośląskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Odbudowa – Odtworzenie Koryta Rzeki „Guber” w, km 80 +500 – 82 + 300

ZMiUW w Olsztynie 135 847,25 zł 90 123,00 zł warmińsko-mazurskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Promowanie edukacji ekologicznej poprzez stworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Nadleśnictwie Karnieszewice oraz kształtowanie postaw prośrodowiskowych mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego

Nadleśnictwo Karnieszewice 140 711,51 zł 80 895,91 zł zachodniopomorskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie zagrożeń wynikających z prac remontowo-budowlanych dla stanu populacji synantropijnych gatunków ptaków i nietoperzy oraz ich siedlisk.

Federacja Zielonych GAJA 145 795,13 zł 98 159,80 zł projekt ogólnopolski l Add a description of the project Learn more
thumb1

Wykonanie przebudowy umocnień i remont jazu na rzece Szkotówka w km 4+320

ZMiUW w Olsztynie 147 112,42 zł 89 299,00 zł warmińsko-mazurskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Baza danych dotycząca niskiej emisji na terenie miasta Leszna

Miasto Leszno 150 118,00 zł 89 046,00 zł wielkopolskie ll Add a description of the project Learn more