Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Elektrownia fotowoltaiczna Jakubowo

category
Name of the beneficiary
MAESTRO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Project value
3 994 149,43 zł
Co-financing from the EU
1 768 341,29 zł
Voivodeship
warmińsko-mazurskie
County
mrągowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
action
4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Jakubowo, w gminie Piecki na działkach 132/1 oraz (148, 153, 280/1, 281). Elektrownia będzie dysponować mocą zainstalowaną 0,99 MW (999,78 kW) i mocą przyłączeniową równą 1 MW. W skład Instalacji będzie wchodzić: konstrukcja stalowa do montażu paneli fotowoltaicznych, panele fotowoltaiczne (w ilości 3508 szt. o mocy jednostkowej 285 Wp lub przybliżonej), inwertery układów pomiarowych energii elektrycznej, okablowanie prądu stałego (DC) i przemiennego (AC), stacja transformatorowa służąca do przekształcenia wyprodukowanej energii do parametrów umożliwiających jej sprzedaż Projekt w fazie realizacyjnej będzie się składał zasadniczo z dwóch etapów, tj. prac przygotowawczych oraz prac budowlanych. W ramach prac przygotowawczych zaplanowano realizację zadań polegających na opracowaniu projektu. Prace budowlane obejmą natomiast: przygotowanie terenu pod inwestycję, budowę przyłącza energetycznego, budowę ogrodzenia, wykonanie dojazdu, montaż konstrukcji nośnej, instalację paneli PV, instalację elementów niskiego napięcia, przekształtników prądu stałego na prąd zmienny DC na AC oraz instalację systemu monitorowania. Całość przedsięwzięcia zostanie objęta nadzorem inwestorskim. Po zakończeniu budowy instalacja zostanie podłączona do systemu energetycznego, wpisując się w realizację założeń przyjętych w SzOOP RPO WiM 2014-2020. Podłączenie inwestycji do sieci energetycznej spowoduje wzrost udziału energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem, a także do spadku emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Ten drugi warunek zostanie spełniony głównie poprzez fakt zastąpienia tradycyjnych źródeł wytwarzania energii, energią pochodzącą z promieniowa słonecznego, której produkcja jest w zasadzie bezemisyjna. Realizacja projektu wpłynie na ochronę środowiska naturalnego, które stanowi główny atut województwa warmińsko-mazurskiego na tle innych regionów.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl