Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja

Name of the beneficiary
"STOWARZYSZENIE ZIEMIA DZIERŻONIOWSKA"
Project value
633 109,05 zł
Co-financing from the EU
538 142,69 zł
Voivodeship
dolnośląskie
County
dzierżoniowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
action
10.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Proj. skierowany jest do 2 placówek wych. przedszk. (w Dzierżoniowie i Łagiewnikach). Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci z terenu G. Łagiewniki poprzez zwiększenie liczby dostępnych miejsc(z 25 na 45) w istniejącym oddziale przedszkolnym przy SPw Łagiewnikach oraz wsparcie i rozwój łącznej grupy 140 dzieci (65Dz.,75Ch.-102/52Dz.,50Ch/-Łagiewniki, 38/13Dz.,25Ch./ Dzierżoniów) poprzez wsparcie w zakresie dodatkowych zajęć specjalistycznych, które zwiększą szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównają zdiagnozowane deficyty.Cel główny rozumiany jako zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej zostanie zrealizowany również poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji 2(K) naucz., niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym (z dziećmi ze spec. potrzebami edukacyjnymi), w tym w zakresie pedagogiki specjalnej. W projekcie oprócz zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych (20 miejsc) przewidziano zakup doposażenia oddziału przedszkolnego w Łagiewnikach oraz przeprowadzenie prac remontowych w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, a także zakup sprzętu do przedszkola w Dzierżoniowie w ramachracjonalnych usprawnień.W OWP przewidziano realizację takich zaj. dodatk dla dzieci, jak: logopeda, rytmika, robotyka, integracja sensoryczna,neurologopedia, gimnastyka korekcyjna, trening umiejętności społecznych, muzykoterapia. Realizacja wszystkich zaj. przyczyni się do obniżenia zdefiniowanych w diagnozach zapotrzebowania występujących deficytów i barier, które towarzyszą odbiorcom projektu (dzieciom). Rezultatami realizacji projektu będą:wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Łagiewniki;podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w przedszkolu w Łagiewnikach;zniwelowanie deficytów dzieci objętych projektem, jak:wady postawy, wymowy, nieprawidłowości emocjonalne, emocjonalno-społeczne i adaptacyjne;zwiększenie umiejętności uniwersalnych i kompetencji dzieci z przedszkola w Dzierżoniowie.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl