Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Uruchomienie i wdrożenie do produkcji lotniczej innowacyjnej usługi wykonania elementów przedniej mechanizacji skrzydła samolotu w technologii HSC

Name of the beneficiary
WYTWÓRNIA ZESPOŁÓW KOOPERACYJNYCH SP. Z O.O.
Project value
2 285 340,00 zł
Co-financing from the EU
1 300 600,00 zł
Voivodeship
podkarpackie
County
mielecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
action
1.4. Wsparcie MŚP
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt dotyczy zakupu centrum obróbczego, maszyny pomiarowej i urządzenia do pomiaru narzędzi skrawających stanowiących niezbędne maszyny do wdrożenia innowacyjnej usługi wykonania elementów przedniej mechanizacji skrzydła samolotu w technologii HSC (High Speed Cutting) będącej wynikiem zrealizowanym samodzielnie przez firmę WZK prac B+R w okresie 01.01.2019 – 31.08.2019. Usługa jest opracowaniem całkowicie własnym i nowym dla Wnioskodawcy i została ona przebadana pod względem czystości patentowej i zgłoszona do opatentowania. Projekt realizowany będzie w województwie podkarpackim a jego realizacja pozwoli na znaczne podniesienie konkurencyjności Wnioskodawcy oraz poziomu innowacyjności jego wyrobów. Zakupione w ramach projektu maszyny będą nowe.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl