Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
image
The title of the project

System bezpieczeństwa publicznego na dworcach kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego

category
Name of the beneficiary
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Project value
65 089 413,39 zł
Co-financing from the EU
35 900 791,22 zł
Voivodeship
mazowieckie
County
m.st. Warszawa
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
action
VII.1. Rozwój transportu kolejowego
fund
Fundusz Spójności
perspective
2007 - 2013

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa podróżnych i użytkowników najważniejszych dworców i przystanków kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego (WWK), a także zapewnienie właściwej ochrony obiektów i infrastruktury kolejowej, umożliwienie działań prewencyjnych przed możliwymi zagrożeniami oraz skuteczne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Poprawione oraz rozbudowane systemy zabezpieczenia technicznego są centralnie zarządzane przez specjalnie przygotowaną do tego celu platformę PSIM (Physical Security Information Management).

Za realizację inwestycji odpowiada PKP S.A. Jej całościowy koszt wyniósł ok. 50 mln zł netto i został w całości sfinansowany ze środków  Unii Europejskiej.

Główne prace w ramach inwestycji objęły integrację i doposażenie lub całkowicie nową instalację systemów zabezpieczenia technicznego na wybranych warszawskich dworcach. Projektem objęto nie tylko budynki dworcowe, ale również perony i przejścia podziemne przy stacjach:

 • Warszawa Centralna
 • Warszawa Gdańska
 • Warszawa Lotnisko Chopina
 • Warszawa Ochota
 • Warszawa Powiśle
 • Warszawa Stadion
 • Warszawa Śródmieście
 • Warszawa Śródmieście WKD
 • Warszawa Wschodnia
 • Warszawa Wileńska
 • Warszawa Zachodnia
 • warszawski tunel średnicowy

Projekt objął również utworzenie nowej siedziby dla Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych, zarządzanego przez PKP S.A. CBDK funkcjonuje w nowej siedzibie od II kwartału 2016 r.

Dodatkowo na dworcu Warszawa Centralna częściowo został zmodernizowany system bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

WWK, czyli 4 projekty w ramach inwestycji, dzięki której wzrosło bezpieczeństwo na stołecznych dworcach.

System poprawy bezpieczeństwa w ramach WWK objął 4 projekty:

 1. Modernizację budynku, w którym znajduje się CBDK.
 2. Wybudowanie linii światłowodowej zapewniającej łączność sieciową w ramach zrealizowanej inwestycji.
 3. Montaż systemów monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu, sygnalizacji włamań i napadów, monitoringu promieniowania przy pomocy sond dozymetrycznych na wybranych dworcach.
 4. Modernizację i rozbudowę systemu przeciwpożarowego na dworcu Warszawa Centralna
 1. Modernizacja siedziby CBDK

W ramach inwestycji w zmodernizowanej siedzibie CBDK powstała m.in. serwerownia, dodatkowe stanowisko zarządzania systemami zabezpieczenia technicznego, które w sytuacjach kryzysowych umożliwia prowadzenie działań o zasięgu globalnym, a także sala konferencyjna wyposażona w sprzęt do wideokonferencji. Zastosowanie najnowszych rozwiązań IT, jak np. wirtualizacja, pozwoliło na oszczędność miejsca oraz ograniczenie zapotrzebowania w energię elektryczną.

W CBDK powstało 6 stanowisk operatorskich (dla przedstawicieli PKP S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). Każde wyposażone jest w 3 monitory, na których wyświetlają się alarmy, mapy nawigacyjne i obrazy z monitoringu.

 1. Wybudowanie linii światłowodowej.

W ramach inwestycji wybudowano dla całości Warszawskiego Węzła Kolejowego niezależną linię światłowodową, która umożliwia bezpieczny, szybki i stały transfer danych z systemów zabezpieczenia technicznego.

 1. Montaż systemów monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu, sygnalizacji włamań i napadów

Zakres prac w ramach tego projektu objął:

 • wdrożenie kompleksowej, sprawnej i spójnej organizacji bezpieczeństwa na wskazanych dworcach i stacjach kolejowych WWK;
 • budowę nowych i integrację już istniejących systemów zabezpieczenia technicznego w ramach WWK, tj. SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu), SKD (system kontroli dostępu), CCTV (system monitoringu wizyjnego), DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy), SSP (system sygnalizacji pożaru).

Integracja systemów zabezpieczenia technicznego została zrealizowana w oparciu o platformę PSIM (physical security information management) – narzędzie umożliwiające pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji według określonych procedur bezpieczeństwa;

 • budowę i wdrożenie zintegrowanego, centralnie zarządzanego technicznego systemu zabezpieczenia i ochrony na wskazanych dworcach i przystankach kolejowych WWK
 • przeniesienie dotychczasowej lokalizacji centrum zarządzania technicznym systemem zabezpieczenia i ochrony (CBDK)z Dworca Warszawa Centralna do wskazanej nowej lokalizacji, wraz z doposażeniem go w niezbędną  infrastrukturę IT. CBDK stało się centrum zarządzania nowym zintegrowanym systemem zabezpieczenia i ochrony na podłączonych obiektach WWK.
 • Zamontowano nowe kamery na dworcach, na których dotąd ich nie było, wykorzystano również te istniejące i zintegrowano z nowym systemem. Wykorzystano ok. 200 dotychczasowych kamer i zamontowano ok. 850 nowych – w sumie w ramach systemu funkcjonuje więc ponad 1000 kamer CCTV (są to m.in. kamery obrotowe oraz kamery o bardzo wysokiej rozdzielczości – do 29 megapikseli). Część kamer posiada tzw. analitykę obrazu: kamera sama analizuje zachowanie ludzi i na tej podstawie przekazuje do centrum monitoringu określone alarmy.
 • Zrealizowano System Sygnalizacji Włamania i Napadu w wybranych pomieszczeniach budynków dworców oraz kas biletowych.
 • Wykonano System PSIM, który integruje wszystkie systemy i łączy alarmy. System posiada wbudowaną funkcjonalność umożliwiającą przekazywanie alarmów do urządzęń mobilnych będących w posiadaniu np. pracowników ochrony.
 • Czujniki dozymetryczne na dworcach Warszawa Centralna i Warszawa Śródmieście wykrywają wzrost wartości promieniowania.
 1. Częściowa Modernizacja i rozbudowa systemu przeciwpożarowego na dworcu Warszawa Centralna

Zakres prac w ramach projektu (w wybranych obszarach) to m.in.:

 • wdrożenie systemów mgły wodnej i oddymiania obiektu;
 • zabezpieczenie obiektów przed rozprzestrzenianiem się pożaru oraz budowa systemu oddymiania;
 • uzupełnienie elementów systemów ochrony przeciwpożarowej, w tym Systemu Sygnalizacji Pożaru i Dźwiękowego Systemu Ostrzegania przed pożarem.

W ramach inwestycji wykonano projekt i prace budowlane na terenie dworca objętego „estetyzacją” (hala główna i część podziemnych galerii – zachodnia i część północnej), a także projekt dla pozostałych galerii podziemnych. Prace budowlane w pozostałych galeriach mają być realizowane w odrębnym projekcie.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl