Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimageimageimage
tytuł projektu

II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru

kategoria
nazwa beneficjenta
Miasto Stołeczne Warszawa
wartość projektu
5 976 094 461,32 zł
dofinansowanie z UE
3 601 284 336,83 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
działanie
VII.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2007 - 2013

II Linia metra w Warszawie – Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru.

Projekt został zrealizowany w ramach dwóch podprojektów:

Podprojekt A 

W ramach projektu wykonano odcinek centralny II linii metra o długości około 7 km, wraz z 7 stacjami:

  • Rondo Daszyńskiego,
  • Rondo ONZ,
  • Świętokrzyska,
  • Nowy Świat – Uniwersytet,
  • Centrum Nauki Kopernik,
  • Stadion Narodowy,
  • Dworzec Wileński.

Wykonano prace przygotowawcze (dla kolejnych odcinków II linii), oraz przebudowano infrastrukturę Stacji Techniczno – Postojowej Kabaty (STP Kabaty) wraz z rozbudową głowicy zachodniej.

Prace przygotowawcze obejmowały przede wszystkim: prace projektowe (w tym również prace geologiczne), wykonanie analiz, opracowań, raportów, ekspertyz, map i dokumentacji fotograficznej, hydrologicznej i geologiczno – inżynierskiej, ustalenie stref wpływu budowy metra na pobliskie budynki, prognozę oddziaływań dynamicznych na budynki i ludzi, ocenę stanu budynków w strefach wpływu budowy metra, inwentaryzację m.in. zieleni i budynków, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, badania i pomiary gruntu oraz zgromadzenie niezbędnych opinii w procesach uzyskiwania decyzji administracyjnych dla odcinka budowanego oraz dla odcinków projektowanych. Prace przygotowawcze obejmowały również niezbędne aktualizacje wymienionych dokumentów.

Podprojekt zrealizowało Miasto Stołeczne Warszawa.

Podprojekt B

Zakupiono 35 nowoczesnych pociągów sześciowagonowych jednoprzestrzennych. Pociągi zostały zakupione na zasadzie partnerstwa przez Metro Warszawskie Spółka z o.o.

Dzięki realizacji projektu miasto zyskało nowoczesną ekologiczną infrastrukturę transportową, która skróciła czas przejazdu na trasie Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński, co stanowi zachętę dla korzystania z transportu publicznego jako alternatywy dla transportu indywidualnego.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.