Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
The title of the project

Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego

Name of the beneficiary
Gmina Kielce
Project value
85 702 344,70 zł
Co-financing from the EU
54 914 996,57 zł
Voivodeship
świętokrzyskie
County
m. Kielce
program
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
action
I.3. Wspieranie innowacji
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2007 - 2013

Przedmiotem projektu było utworzenie Kieleckiego Parku Technologicznego (KPT) stanowiącego kluczowy element regionalnego systemu innowacji województwa świętokrzyskiego. Instytucja świadczy kompleksowe i profesjonalne usługi przedsiębiorstwom działającym w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne na każdym etapie ich rozwoju: od idei do samodzielnej ekspansji rynkowej.

Cel projektu

Celem przedsięwzięcia było stworzenie wielofunkcyjnego terenu aktywności gospodarczej, który będzie służył osobom wiążącym przyszłość z innowacyjnymi technologiami.

W wyniku realizacji inwestycji powstała nowoczesna infrastruktura o wysokim standardzie z ciekawym designem i architekturą. Dopełnienie stanowi wyposażenie w najnowszy pod względem technologicznym sprzęt i media.

Ze względu na charakter i przedmiot prowadzonego wsparcia dla przedsiębiorców, w KPT powstały dwie strefy:

Strefa 1 – Inkubator Technologiczny (KIT);
Strefa 2 – Centrum Technologiczne (CT).

Prace projektowe prowadzące do stworzenia Inkubatora Technologicznego objęły: rozbudowę, remont, modernizację i adaptację budynku administracyjno-biurowego, w którym zlokalizowane zostały: administracja KIT, przedstawicielstwa i siedziby instytucji i firm otoczenia okołobiznesowego, pomieszczenia biurowe inkubowanych przedsiębiorców. Do celów realizacji tej części projektu przeznaczony został istniejący budynek administracyjno-biurowy znajdujący się w Kielcach przy ulicy Olszewskiego, o powierzchni użytkowej 2 623,72 m², który został rozbudowany. Na potrzeby firm został utworzony parking dla samochodów osobowych i dostawczych.

Centrum Technologiczne obejmuje nowy budynek o charakterze biurowym, usługowym, laboratoryjnym oraz produkcyjnym o powierzchni 3 939,4 m² oraz dwie hale produkcyjne o łącznej powierzchni 6 000 m². Budynek CT przeznaczony został na laboratoria, biura oraz czystą produkcję. Do budynku zostały doprowadzone niezbędne media.

Rezultaty

Kielecki Park Technologiczny oficjalnie został otwarty w maju 2012 r. W przeciągu 1,5 roku rozpoczęło tu działalność ponad 80 przedsiębiorców, z czego 60 z nich to przedsiębiorstwa, których okres funkcjonowania na rynku nie przekroczył 3 lat. Młodym firmom oprócz wynajmu powierzchni biurowej Inkubator Technologiczny oferuje opiekę indywidualnego doradcy oraz pakiet „szytych na miarę” usług, jak np. tworzenie biznesplanu, analizy rynku, identyfikacji wizualnej firmy, pomoc w ocenie potencjału rozwojowego pomysłów na biznes, poszukiwaniu partnerów biznesowych oraz możliwości zewnętrznego finansowania. Startujący na rynku przedsiębiorcy, których nie stać na pokrycie wysokich kosztów związanych z prowadzeniem działalności, mogą korzystać także z wybranych usług KPT, bez potrzeby fizycznego wynajmu lokalu w Parku. Taką możliwość zapewnia „Wirtualny Inkubator” uruchomiony w KPT w sierpniu 2013 roku.

Oferta Parku obejmuje szerokie spektrum usług skierowanych do firm, jak i środowiska akademickiego i naukowego. Rolą KPT jest wspieranie inicjatyw przedsiębiorczych zarówno tych, które są dopiero pomysłem na biznes (Inkubator Technologiczny), jak również dojrzałych firm (Centrum Technologiczne). Chodzi o podmioty, które chcą produkować i świadczyć usługi w oparciu o innowacje i przyczyniać się do zróżnicowania gospodarczego Kielc i regionu. Na preferencyjnych warunkach Park oferuje powierzchnię biurową, konferencyjną i produkcyjną. Lokatorzy mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i usługi okołobiznesowe. Kielecki Park Technologiczny dysponuje także infrastrukturą dla nowoczesnych laboratoriów. Dzięki temu może realizować tak potrzebną w nowoczesnym społeczeństwie misję wdrażania w życie efektów badań i nowych technologii.

Realizacja projektu przyczynia do przyciągania nie tylko inwestorów regionalnych, ale też krajowych, zagranicznych, inwestujących w przedsięwzięcia oparte na najnowszych technologiach, w tym również powstające w świętokrzyskich instytucjach naukowo-badawczych oraz na uczelniach wyższych.

Kielecki Park Technologiczny nieustannie się rozwija. Jest to możliwe m.in. dzięki realizacji projektu “Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego“, który został współfinansowany również ze środków PO RPW.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl