Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Innowacyjne rozwiązanie do optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej w postaci systemu monitorowania ciepłomierzy, regulatorów pogodowych oraz czujników temperatury i ciśnienia, z wykorzystaniem komunikacji NarrowBand Internet of Things

Name of the beneficiary
ABARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Project value
3 111 367,30 zł
Co-financing from the EU
1 866 820,38 zł
Voivodeship
pomorskie
County
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
action
1.2. Sektorowe programy B+R
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Polska jest jednym ze światowych liderów pod względem wykorzystania masowych systemów telemetrycznych w sieciach ciepłowniczych, zarówno pod względem zaawansowania technologicznego jak i liczby urządzeń. Systemy te zaczęły się upowszechniać około 10 lat temu i bazują na dostępnej wówczas technologii transmisji w standardzie GPRS. Jest to technologia obecnie już przestarzała, posiadająca szereg wad (wysokie koszty transmisji, duże zużycie energii i problemy z zasięgiem). Na świecie nastąpiły już pierwsze wyłączenia sieci GPRS przez operatorów GSM. W czerwcu 2016 organizacja 3GPP zatwierdziła nowy, globalny standard komunikacji LTE Cat NB1. Jego upowszechnienie będzie bardzo szybkie, ponieważ˙ bazuje on na istniejącej infrastrukturze LTE operatorów GSM. Jest to technologia bardzo obiecująca? pod kątem potrzeb telemetrii sieci ciepłowniczych (zasięgu, energooszczędności i niskich kosztów użytkowania). W ramach niniejszego projektu firma ABARO przeprowadzi prace B+R, których celem będzie opracowanie 3 różnych urządzeń´ telemetrycznych (bateryjne urządzenie odczytowe, urządzenie do sterowania pracą węzła ciepłowniczego i bezprzewodowy czujnik temperatury) oraz oprogramowania serwerowego. Stworzą one kompletny system telemetryczny dedykowany dla rynku PEC, wykorzystujący w pełni możliwości, jakie stwarza technologia transmisji LTE Cat NB1. Prace B+R będą? prowadzone bardzo dynamicznie. Jest to możliwe dzięki doświadczeniu trzonu zespołu ABARO, uzupełnionemu wiedza? zatrudnionych do projektu naukowców z tytułem doktora nauk technicznych oraz wsparciem Politechniki Gdańskiej w roli podwykonawcy. Rozmowy przeprowadzone z potencjalnymi odbiorcami są? bardzo obiecujące. Zainteresowanie wyraziło kilka dużych PEC w Polsce, rozmowy z jednym z nim zakończyły się? podpisaniem listu intencyjnego

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl