Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Uruchomienie produkcji innowacyjnych krakersów na podstawie receptury minimalizującej zawartość: akryloamidu, 3-MCPD, estrów glicydylowych, tłuszczy nasyconych.

nazwa beneficjenta
RARYTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
14 854 730,31 zł
dofinansowanie z UE
4 770 850,00 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
stargardzki
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

W 2014 firma Rarytas Sp. z o.o. zrealizowała prace badawczo-rozwojowe, uzyskując nową recepturę innowacyjnych krakersów o szczególnych i wyjątkowych właściwościach fizykochemicznych i zdrowotnościowych odnośnie redukcji zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, akryloamidu, 3-MCPD (3 monochloropropano-1,2-diolu) oraz estrów glicydylowych. Receptura została zgłoszona w Urzędzie Patentowym RP do ochrony praw własności przemysłowej na terenie RP w formie patentu na wynalazek pt. „Produkt spożywczy i sposób jego wytwarzania, stanowiącego lub zawierającego ten produkt”, pod numerem zgłoszenia P413433. Projekt polega na uruchomieniu wysokowydajnej i efektywnej ekonomicznie produkcji innowacyjnych krakersów w zmodyfikowanym procesie produkcyjnym specjalnie dostosowanym do uzyskania krakersów o pożądanym składzie fizykochemicznym. W tym celu wymagane jest, aby w ramach opisywanego projektu firma Rarytas Sp. z o.o. poczyniła następujące działania: -Budowa hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej około 873 m2 wraz z halą magazynową wysokiego składowania o powierzchni użytkowej około 660 m2, co wymaga wymaga zakupu usługi doradczej polegającej na wykonaniu projektu architektoniczno-budowlanego wraz z wymaganymi projektami instalacji i uzyskania pozwolenia na budowę. -Zakup, instalacja i uruchomienie linii produkcyjnej do produkcji krakersów, w tym nabycie i integracja z linią produkcyjną precyzyjnego systemu natryskowego olejem. -Zakup, instalacja i uruchomienie wagi wielogłowicowej. -Zakup, instalacja i uruchomienie automatu pakującego. -Zakup, instalacja i uruchomienie transportera chłodzącego. -Zakup, instalacja i uruchomienie detektora metali. -Zakup i instalacja systemu regałowego do hali magazynowej wysokiego składowania. -Zakup dwóch sztuk wózków widłowych do obsługi hali magazynowej wysokiego składowania. -Zakup i wdrożenie specjalnego modułu oprogramowania do obsługi magazynu i systemu produkcyj. nowej linii technolog. SA 42799(2015/X), art. 13,18 rozp.651/2014