Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Uruchomienie produkcji innowacyjnych krakersów na podstawie receptury minimalizującej zawartość: akryloamidu, 3-MCPD, estrów glicydylowych, tłuszczy nasyconych.

nazwa beneficjenta
RARYTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
14 854 730,31 zł
dofinansowanie z UE
4 770 850,00 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
stargardzki
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

W 2014 firma Rarytas Sp. z o.o. zrealizowała prace badawczo-rozwojowe, uzyskując nową recepturę innowacyjnych krakersów o szczególnych i wyjątkowych właściwościach fizykochemicznych i zdrowotnościowych odnośnie redukcji zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, akryloamidu, 3-MCPD (3 monochloropropano-1,2-diolu) oraz estrów glicydylowych. Receptura została zgłoszona w Urzędzie Patentowym RP do ochrony praw własności przemysłowej na terenie RP w formie patentu na wynalazek pt. „Produkt spożywczy i sposób jego wytwarzania, stanowiącego lub zawierającego ten produkt”, pod numerem zgłoszenia P413433. Projekt polega na uruchomieniu wysokowydajnej i efektywnej ekonomicznie produkcji innowacyjnych krakersów w zmodyfikowanym procesie produkcyjnym specjalnie dostosowanym do uzyskania krakersów o pożądanym składzie fizykochemicznym. W tym celu wymagane jest, aby w ramach opisywanego projektu firma Rarytas Sp. z o.o. poczyniła następujące działania: -Budowa hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej około 873 m2 wraz z halą magazynową wysokiego składowania o powierzchni użytkowej około 660 m2, co wymaga wymaga zakupu usługi doradczej polegającej na wykonaniu projektu architektoniczno-budowlanego wraz z wymaganymi projektami instalacji i uzyskania pozwolenia na budowę. -Zakup, instalacja i uruchomienie linii produkcyjnej do produkcji krakersów, w tym nabycie i integracja z linią produkcyjną precyzyjnego systemu natryskowego olejem. -Zakup, instalacja i uruchomienie wagi wielogłowicowej. -Zakup, instalacja i uruchomienie automatu pakującego. -Zakup, instalacja i uruchomienie transportera chłodzącego. -Zakup, instalacja i uruchomienie detektora metali. -Zakup i instalacja systemu regałowego do hali magazynowej wysokiego składowania. -Zakup dwóch sztuk wózków widłowych do obsługi hali magazynowej wysokiego składowania. -Zakup i wdrożenie specjalnego modułu oprogramowania do obsługi magazynu i systemu produkcyj. nowej linii technolog. SA 42799(2015/X), art. 13,18 rozp.651/2014

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.