Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji

kategoria
nazwa beneficjenta
INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
wartość projektu
525 012 372,78 zł
dofinansowanie z UE
305 541 574,00 zł
Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
lubelskie
lubuskie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Powiat
białostocki
legionowski
m. Białystok
m. Bielsko-Biała
m. Bydgoszcz
m. Częstochowa
m. Gdańsk
m. Katowice
m. Kielce
m. Koszalin
m. Kraków
m. Lublin
m. Łódź
m. Olsztyn
m. Opole
m. Poznań
m. Radom
m. Rzeszów
m. Suwałki
m. Szczecin
m. Toruń
m. Wrocław
m. Zamość
m. Zielona Góra
m.st. Warszawa
puławski
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Numery_referencyjne_programu pomocowego: SA.61082(2021/X) – Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk SA.61151(2021/X) – Uniwersytet Opolski SA.61152(2021/X) – Politechnika Koszalińska SA.61153(2021/X) – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie SA.61154(2021/X) – Uniwersytet Warszawski SA.61164(2021/X) – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy SA.61165(2021/X) – Politechnika Białostocka SA.61166(2021/X) – Politechnika Częstochowska SA.61167(2021/X) – Politechnika Łódzka SA.61168(2021/X) – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu SA.61169(2021/X) – Politechnika Rzeszowska SA.61170(2021/X) – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie SA.61171(2021/X) – Uniwersytet Zielonogórski SA.61172(2021/X) – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy SA.61174(2021/X) – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy SA.61175(2021/X) – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SA.61176(2021/X) – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie SA.61177(2021/X) – Politechnika Świętokrzyska SA.61178(2021/X) – Politechnika Wrocławska SA.61179(2021/X) – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu SA.61181(2021/X) – Politechnika Gdańska Przeznaczenie_pomocy_publicznej:_art. 26 Projekt PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Proponowany projekt zakłada budowę unikalnych laboratoriów badawczych w oparciu o krajową sieć światłowodową PIONIER oraz platformę usługową PLATON. Głównym celem projektu jest zbudowanie i udostępnienie platformy dla przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych oraz prac rozwojowych w oparciu o nową, ogólnopolską infrastrukturę badawczą. Projekt PIONIER-LAB zakłada bliską współpracę nauki z sektorem go