Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji

kategoria
nazwa beneficjenta
INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
wartość projektu
525 012 372,80 zł
dofinansowanie z UE
305 541 574,00 zł
Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
lubelskie
lubuskie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Powiat
białostocki
legionowski
m. Białystok
m. Bielsko-Biała
m. Bydgoszcz
m. Częstochowa
m. Gdańsk
m. Katowice
m. Kielce
m. Koszalin
m. Kraków
m. Lublin
m. Łódź
m. Olsztyn
m. Opole
m. Poznań
m. Radom
m. Rzeszów
m. Suwałki
m. Szczecin
m. Toruń
m. Wrocław
m. Zamość
m. Zielona Góra
m.st. Warszawa
puławski
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Numery_referencyjne_programu pomocowego: SA.61082(2021/X) – Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk SA.61151(2021/X) – Uniwersytet Opolski SA.61152(2021/X) – Politechnika Koszalińska SA.61153(2021/X) – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie SA.61154(2021/X) – Uniwersytet Warszawski SA.61164(2021/X) – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy SA.61165(2021/X) – Politechnika Białostocka SA.61166(2021/X) – Politechnika Częstochowska SA.61167(2021/X) – Politechnika Łódzka SA.61168(2021/X) – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu SA.61169(2021/X) – Politechnika Rzeszowska SA.61170(2021/X) – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie SA.61171(2021/X) – Uniwersytet Zielonogórski SA.61172(2021/X) – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy SA.61174(2021/X) – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy SA.61175(2021/X) – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SA.61176(2021/X) – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie SA.61177(2021/X) – Politechnika Świętokrzyska SA.61178(2021/X) – Politechnika Wrocławska SA.61179(2021/X) – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu SA.61181(2021/X) – Politechnika Gdańska Przeznaczenie_pomocy_publicznej:_art. 26 Projekt PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Proponowany projekt zakłada budowę unikalnych laboratoriów badawczych w oparciu o krajową sieć światłowodową PIONIER oraz platformę usługową PLATON. Głównym celem projektu jest zbudowanie i udostępnienie platformy dla przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych oraz prac rozwojowych w oparciu o nową, ogólnopolską infrastrukturę badawczą. Projekt PIONIER-LAB zakłada bliską współpracę nauki z sektorem go

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.