Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji

Name of the beneficiary
INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Project value
525 012 372,80 zł
Co-financing from the EU
305 541 574,00 zł
Voivodeship
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
lubelskie
lubuskie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
County
białostocki
legionowski
m. Białystok
m. Bielsko-Biała
m. Bydgoszcz
m. Częstochowa
m. Gdańsk
m. Katowice
m. Kielce
m. Koszalin
m. Kraków
m. Lublin
m. Łódź
m. Olsztyn
m. Opole
m. Poznań
m. Radom
m. Rzeszów
m. Suwałki
m. Szczecin
m. Toruń
m. Wrocław
m. Zamość
m. Zielona Góra
m.st. Warszawa
puławski
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
action
4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Numery_referencyjne_programu pomocowego: SA.61082(2021/X) – Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk SA.61151(2021/X) – Uniwersytet Opolski SA.61152(2021/X) – Politechnika Koszalińska SA.61153(2021/X) – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie SA.61154(2021/X) – Uniwersytet Warszawski SA.61164(2021/X) – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy SA.61165(2021/X) – Politechnika Białostocka SA.61166(2021/X) – Politechnika Częstochowska SA.61167(2021/X) – Politechnika Łódzka SA.61168(2021/X) – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu SA.61169(2021/X) – Politechnika Rzeszowska SA.61170(2021/X) – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie SA.61171(2021/X) – Uniwersytet Zielonogórski SA.61172(2021/X) – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy SA.61174(2021/X) – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy SA.61175(2021/X) – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SA.61176(2021/X) – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie SA.61177(2021/X) – Politechnika Świętokrzyska SA.61178(2021/X) – Politechnika Wrocławska SA.61179(2021/X) – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu SA.61181(2021/X) – Politechnika Gdańska Przeznaczenie_pomocy_publicznej:_art. 26 Projekt PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Proponowany projekt zakłada budowę unikalnych laboratoriów badawczych w oparciu o krajową sieć światłowodową PIONIER oraz platformę usługową PLATON. Głównym celem projektu jest zbudowanie i udostępnienie platformy dla przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych oraz prac rozwojowych w oparciu o nową, ogólnopolską infrastrukturę badawczą. Projekt PIONIER-LAB zakłada bliską współpracę nauki z sektorem go

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl