Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
The title of the project

Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)

Name of the beneficiary
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE - RZGW W GLIWICACH
Project value
2 000 268 699,34 zł
Co-financing from the EU
667 040 000,00 zł
Voivodeship
śląskie
County
raciborski
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
action
2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
fund
Fundusz Spójności
perspective
2014 - 2020

Projektowany zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny jest zlokalizowany w dolinie rzeki Odry na północ od mostu drogowego Krzyżanowice – Buków, na kilometrze od 33,580 do kilometra 46,300 tej rzeki powyżej Raciborza (i z tego względu będzie usytuowany bezpośrednio poniżej Polderu Buków). Obszar planowanego zbiornika znajduje się w granicach województwa śląskiego na terenie powiatu raciborskiego – w gminach Krzyżanowice, Racibórz, Kornowac oraz powiatu wodzisławskiego – gmina Lubomia. Polder Racibórz będzie eksploatowany wyłącznie jako suchy zbiornik przeciwpowodziowy. Zmiana reżimu hydrologicznego Odry, spowodowana przez prowadzoną gospodarkę wodną w zbiorniku, będzie dotyczyć wyłącznie okresów powodziowych. Zbiornik nie będzie oddziaływał na przepływy niskie i średnie. W zakresie przepływów do Q=470 m3/s (woda brzegowa, p=50%) co najmniej jedna zasuwa, w przęśle progowym, będzie podniesiona umożliwiając swobodny przepływ Odry do kanału ulgi.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl