Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
tytuł projektu

Ochrona przed powodzią miasta Słubice

nazwa beneficjenta
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE - REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU
wartość projektu
149 596 473,60 zł
dofinansowanie z UE
120 674 280,10 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
słubicki
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Projekt jest częścią Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, który realizowany jest przy wsparciu międzynarodowych instytucji finansowych: Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Obecnie miasto i gminę Słubice przed zalaniem chronią wały przeciwpowodziowe, które mają niekorzystny przebieg względem koryta rzeki, powodując w wielu miejscach zwężenie międzywala. W momencie wezbrania i wystąpienia wody z koryta rzeki prowadzi to do jej spiętrzenia, narażając wały na utratę stateczności i zwiększając ryzyko ich przerwania.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje miejscowości: Słubice, Nowy Lubusz i Drzecin znajdujące się w powiecie słubickim, w województwie lubuskim.

Podstawowym celem realizacji Projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla zabudowy mieszkaniowej miasta i gminy Słubice.

Przewiduje się, że Projekt zapewni ochronę przeciwpowodziową dla ok. 20 000 mieszkańców dla powodzi, której prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi 0,5%.

Zakres rzeczowy Projektu składa się z czterech komponentów:

  • rozbudowy istniejącego wału rzeki Odry w km 26+000 33+250
  • budowy wału okrężnego
  • odbudowy Czarnego Kanału w km 4+612 do 8+677
  • odbudowy Raczej Strugi w km 27+158 do 29+158.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.