Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice - Częstochowa

category
Name of the beneficiary
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Project value
3 011 393 173,07 zł
Co-financing from the EU
1 355 184 582,35 zł
Voivodeship
śląskie
County
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
action
3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
fund
Fundusz Spójności
perspective
2014 - 2020

Zasadniczą częścią przedsięwzięcia jest budowa autostrady A1 w odcinek Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy, zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T, korytarzu Bałtyk- Adriatyk, o łącznej długości 57,70 km. W zakresie tym zawarte jest włączenie autostrady A1 do istniejącego przekroju drogi krajowej nr 1, które na odcinku 0,88 km posiada parametry autostrady (całkowita długość włączenia wynosi 1,03 km, z czego 0,15 km nie posiada parametrów autostrady). Ponieważ projekt realizowany jest w części w formule Zaprojektuj i Buduj, a w chwili obecnej nie są znane jeszcze ostateczne rozwiązania projektowe oraz projekt stałej organizacji ruchu, wskazaną wyżej długość drogi do wybudowania należy traktować szacunkowo i może ona ulec korekcie. Początek inwestycji przyjęto w km 417+530,00 (poprzedzony odcinkiem włączenia do DK 1 od km 416+500 do km 417+530; przy czym odcinek od km 416+650 do km 417+530 posiada parametry autostrady) przed węzłem Rząsawa. Koniec inwestycji zaprojektowano w km 474+350,00 przed węzłem „Pyrzowice” na terenie gminy Ożarowice. Przedmiotowy Projekt na etapie przygotowania inwestycji oraz realizacji (odcinki kontraktowe) został podzielony na cztery zadania: • odcinek F w. „Rząsawa” (z węzłem) – w. „Blachownia” (z węzłem) – realizowany w systemie Zaprojektuj i Buduj, • odcinek G w. „Blachownia” (bez węzła) – w. „Zawodzie” (z węzłem) – realizowany w systemie Zaprojektuj i Buduj, • odcinek H w. „Zawodzie” (bez węzła) – w. „Woźniki” (z węzłem) – realizowany w systemie Buduj, • odcinek I w. „Woźniki” (bez węzła) – w. „Pyrzowice” (bez węzła) – realizowany w systemie Buduj. W ramach zadania obejmującego odcinek F umieszczono odcinek 1,03 km włączenia do istniejącej DK 1, który nominalnie znajduje się w odcinku E.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl