Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
tytuł projektu

Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m

kategoria
nazwa beneficjenta
URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
wartość projektu
1 935 556 000,00 zł
dofinansowanie z UE
1 226 448 000,00 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Projekt obejmował wykonanie prac w zakresie:

 1. pogłębienia toru do 12,5 m z równoczesnym jego poszerzeniem (w tym wykonanie mijanek) na odcinkach prostych oraz z odpowiednimi poszerzeniami na łukach i na odcinkach przejściowych w dnie wraz z niezbędnymi korektami geometrii toru wodnego (ok. 62 km) – na odcinku o dł. 1 900 m w Przekopie Mieleńskim tor wodny został nieposzerzony – szerokość toru w dnie pozostała niezmieniona i wynosi 90 m);
 2. przebudowy (regulacji) skarp brzegowych bez umocnień;
 3. niwelacji dna w strefie Świnoujścia (od proj. km ~5+134 do km ~16+640, obejmująca m.in. Kanał Mieliński i Kanał Piastowski) – ze względu na układ batymetryczny wykazujący znaczne lokalne przegłębienia w dnie toru;
 4. budowy i przebudowy umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z przylegającą infrastrukturą; dotyczy to umocnienia skarp podwodnych przy nabrzeżach Huk, Żeglarskiego, BON, Gnieźnieńskiego oraz umocnienia skarpy obrotnicy Orli Przesmyk;
 5. przebudowy sieci branżowych w miejscach kolizji z modernizacją toru;
 6. pogłębienia i poszerzenia obrotnic statków:
  • na wysokości Polic,
  • przy Przesmyku Orlim na przekopie Mieleńskim u wejścia do Kanału Grabowskiego,
  • w Porcie Szczecin
  • na połączeniu Kanału Grabowskiego i Basenu Dębickiego.

Projekt obejmował również:

 • przystosowanie i modernizację istniejącego oznakowania nawigacyjnego i elementów systemu kontroli ruchu statków do nowej geometrii toru wodnego oraz modernizację obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego,
 • budowę dwóch sztucznych wysp wraz ze zlokalizowanymi na nich przystaniami, na Zalewie Szczecińskim niezbędnych do zdeponowania urobku wydobytego podczas prac pogłębiarskich związanych z modernizacją toru wodnego;
 • pozyskanie gruntów pod budowle, konieczne rozbiórki kolidujących obiektów istniejącego zagospodarowania, wykonanie wycinek drzew i krzewów oraz ewentualnych wylesień.

Zakresem projektu objęto również odcinek Kanału Grabowskiego o długości ok. 0,43 km.

Realizacja Projektu spowodowała osiągnięcie następujących celów:

 • udrożnienie toru wodnego dla statków o większej ładowności i zanurzeniu,
 • poprawę bezpieczeństwa nawigacji statków morskich po szerszym i głębszym torze wodnym,
 • usprawnienie nawigacji statków po torze wodnym i zwiększenie przepustowości toru spowodowane obniżeniem prawdopodobieństwa wystąpienia kolejki statków na torze wodnym,
 • poprawę stanu funkcjonalnego i technicznego obiektów wchodzących w skład Bazy Oznakowania Nawigacyjnego, którego efektem jest umożliwienie pracownikom niezakłóconego i optymalnego wykonywania zadań związanych z utrzymaniem toru wodnego Świnoujście – Szczecin.

Projekt realizowany był w latach 2016-2022.