Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimage
tytuł projektu

Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm

kategoria
nazwa beneficjenta
CHEŁM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
wartość projektu
152 408 053,28 zł
dofinansowanie z UE
122 788 781,10 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
m. Chełm
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
4.1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi krajowej nr 12 (DK12) w granicach administracyjnych miasta Chełm.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę nawierzchni odcinka miejskiego DK12 w Chełmie obejmującego ulice: Podgórze, Rejowiecką, Aleję Przyjaźni, Rampę Brzeską oraz ul. Wschodnią. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 8,159 km.

     Celem projektu jest usprawnienie połączenia w korytarzu Niemcy – Polska – Ukraina (odcinek DK12 będący przedmiotem projektu należy do europejskiej sieci TEN-T) w tym:

 • Poprawa jakości nawierzchni DK12 na odcinku miejskim i dostosowanie do standardu 115 kN/oś,
 • Zmniejszenie ogólnych strat czasu poprzez zwiększenie płynności jazdy i zmniejszenie zjawiska kongestii drogowej,
 • Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów,
 • Zmniejszenie kosztów zewnętrznych transportu (emisja spalin, hałas),
 • Poprawa jakości życia w mieście,
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

     Zakres inwestycji obejmuje przebudowę DK12 wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami i zatokami autobusowymi z wykonaniem azyli dla pieszych. W zakresie projektu przewiduje się także:

 • wykonanie wysp dzielących środkowych segregujących ruchu, wydzielenie lewoskrętów,
 • budowa/przebudowa dróg serwisowych, zjazdów indywidualnych,
 • budowa/przebudowa ciągów pieszych,
 • budowa/przebudowa ścieżek rowerowych,
 • budowa/przebudowa oświetlenia,
 • przebudowa systemu odwodnienia,
 • budowa/przebudowa sygnalizacji świetnej,
 • wycinka kolidującej zieleni,
 • budowa pasów zieleni,
 • przebudowa obiektów mostowych,
 • wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Tremin zakończenia ralizacji Projektu 31 grudnia 2021 r.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.