Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
image
The title of the project

Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną

category
Name of the beneficiary
GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE
Project value
913 850 818,99 zł
Co-financing from the EU
775 677 722,67 zł
Voivodeship
zachodniopomorskie
County
m. Świnoujście
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
action
4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Świnoujście to jedyne miasto w Polsce położone w całości na wyspach. Komunikację pomiędzy dwoma największymi (Uznam i Wolin) stanowią przeprawy promowe, które łączą Świnoujście z resztą Polski.  Korzystanie z promów stanowi znaczne utrudnienie nie tylko dla mieszkańców, ale także dla przedsiębiorców i turystów, co jest szczególnie odczuwalne w trakcie sezonu letniego. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych zdarza się, że Świnoujście jest odcięte od reszty kraju, co z kolei zagraża jego bezpieczeństwu. Budowa stałego połączenia – tunelu docelowo rozwiąże te problemy.  Tunel pod Świną będzie tunelem drążonym o długości ok 1.44 km. Do tunelu po obu stronach wyspy prowadzić będzie układ drogowy, co przełoży się na długość inwestycji przekraczającej 3 km. Obiekt został zaprojektowany w formule „zaprojektuj i zbuduj”, co oznacza, że Wykonawca jest odpowiedzialny zarówno za etap projektowy jak i samą budowę.

Parametry techniczne drogi: Klasa drogi: GP, Prędkość projektowa: 60 km/h, Prędkość miarodajna: 60 km/h, Szerokość jezdni w tunelu i na dojeździe: 10,50 m, Szerokość chodnika technicznego 1,20 m, Kategoria ruchu: KR4, Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN/oś. Natomiast projektowany tunel łączący wyspy Uznam i Wolin posiada przekrój poprzeczny  o średnicy wewnętrznej równej 12,00 m. Składa się on z:

  • dwukierunkowej jezdni składającej się z dwóch pasów ruchu o szerokości 3,50 m,
  • obustronnych poboczy o szerokości 0,55 m,
  • dwóch chodników o szerokości 1,20 m dla każdej ze stron jezdni,
  • skrajnia pionowa drogi równa 5,00 m,
  • tunelu ewakuacyjnego zlokalizowanego w przekroju poprzecznym tunelu poniżej konstrukcji jezdni.

Całkowita długość tunelu wynosi 1,76 km z czego 1,44 km stanowi tunel wykonany metodą drążoną TBM (ang. Tunnel Boring Machine).

Otwarcie tunelu planowane jest na IV kwartał 2022 roku.

Inwestorem budowy tunelu jest Gmina Miasto Świnoujście, a Inwestorem Zastępczym w jej imieniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie. Nadzór inżynierski w funkcji konsultanta pełni SWECO. Wykonawcą jest konsorcjum firm PORR S.A. (lider konsorcjum), PORR Bau GmbH, Gülermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.S oraz Energopol – Szczecin S.A.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl