Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS

kategoria
nazwa beneficjenta
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
wartość projektu
2 817 301 549,09 zł
dofinansowanie z UE
1 109 458 329,95 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
5.1. Rozwój kolejowej sieci TEN-T
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Projekt 5.1-20 „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” obejmuje zabudowę GSM-R na 13 843,914 km linii kolejowych na terenie całej Polski (w pełnym zakresie zabudowy GSM-R) oraz dodatkowo zabudowę kablem światłowodowym na 202,013 km linii kolejowych i składać się będzie z trzech podstawowych zadań, realizowanych w odrębnych kontraktach:

 • Zabudowa sieci GSM-R;
 • Budowa sieci szkieletowej;
 • Budowa systemu zarządzania siecią (Umbrella).

W ramach Zabudowy systemu GSM-R realizowane będą następujące działania:

 • Prace przygotowawcze, obejmujące opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie pozwoleń na budowę oraz opracowanie projektów wykonawczych.
 • Budowa kabla światłowodowego wraz z przyłączeniem do OR, na ok. 11 tys. km linii kolejowych (na liniach kolejowych planowanych do pełniej zabudowy GSM-R, o długości 3 082,450 km, kabel światłowodowy już istnieje lub też będzie wybudowany w ramach odrębnych projektów);
 • Budowa systemu GSM-R dla 13 843,914 km linii kolejowych, w tym:
 • Budowa systemu GSM-R dla ETCS poziom 2, na długości 2 998,814 km linii kolejowych;
 • Budowa systemu GSM-R dla funkcji głosowej, na długości 10 845,100 km linii kolejowych;
 • Zakup 250 szt. radiotelefonów MS (Mobile Station).

W ramach Budowy sieci szkieletowej, realizowane będzie zaprojektowanie i budowa sieci szkieletowej, poprzez dostawę i montaż urządzeń DWDM i IP-MPLS w 12 lokalizacjach (węzłach sieci szkieletowej – ORR), w tym w 10 lokalizacjach wskazanych przez wykonawcę oraz 2 lokalizacjach wskazanych przez zamawiającego (OC1 Warszawa i OC2 Poznań).

W ramach Budowy systemu zarządzania siecią (Umbrella), realizowana będzie integracja systemów zarządzania siecią obiektów istniejących z nowo wybudowanym systemem wraz z niezbędnymi aplikacjami funkcjonalnymi.

W wyniku realizacji Projektu powstanie system GSM-R, który składać się będzie z czterech podstawowych warstw (podsystemów, zespołów):

 • MS – zespół radiotelefonów,
 • BSS – podsystem stacji bazowych obejmujący dwa rodzaje urządzeń radiowych:
 • stacje bazowe BTS;
 • kontrolery stacji bazowych BSC,
 • obiekty radiokomunikacyjne OR, obejmujące wieże i kontenery wraz z wyposażeniem zapewniającym poprawne funkcjonowanie stacji BTS.
 • NSS – podsystem komutacyjno-sieciowy obejmujący co najmniej jeden obiekt centralowy MSC;
 • OMS – System zarządzania eksploatacją.