Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS

kategoria
nazwa beneficjenta
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
wartość projektu
2 817 301 549,00 zł
dofinansowanie z UE
1 109 458 330,00 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
5.1. Rozwój kolejowej sieci TEN-T
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Projekt 5.1-20 „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” obejmuje zabudowę GSM-R na 13 843,914 km linii kolejowych na terenie całej Polski (w pełnym zakresie zabudowy GSM-R) oraz dodatkowo zabudowę kablem światłowodowym na 202,013 km linii kolejowych i składać się będzie z trzech podstawowych zadań, realizowanych w odrębnych kontraktach:

 • Zabudowa sieci GSM-R;
 • Budowa sieci szkieletowej;
 • Budowa systemu zarządzania siecią (Umbrella).

W ramach Zabudowy systemu GSM-R realizowane będą następujące działania:

 • Prace przygotowawcze, obejmujące opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie pozwoleń na budowę oraz opracowanie projektów wykonawczych.
 • Budowa kabla światłowodowego wraz z przyłączeniem do OR, na ok. 11 tys. km linii kolejowych (na liniach kolejowych planowanych do pełniej zabudowy GSM-R, o długości 3 082,450 km, kabel światłowodowy już istnieje lub też będzie wybudowany w ramach odrębnych projektów);
 • Budowa systemu GSM-R dla 13 843,914 km linii kolejowych, w tym:
 • Budowa systemu GSM-R dla ETCS poziom 2, na długości 2 998,814 km linii kolejowych;
 • Budowa systemu GSM-R dla funkcji głosowej, na długości 10 845,100 km linii kolejowych;
 • Zakup 250 szt. radiotelefonów MS (Mobile Station).

W ramach Budowy sieci szkieletowej, realizowane będzie zaprojektowanie i budowa sieci szkieletowej, poprzez dostawę i montaż urządzeń DWDM i IP-MPLS w 12 lokalizacjach (węzłach sieci szkieletowej – ORR), w tym w 10 lokalizacjach wskazanych przez wykonawcę oraz 2 lokalizacjach wskazanych przez zamawiającego (OC1 Warszawa i OC2 Poznań).

W ramach Budowy systemu zarządzania siecią (Umbrella), realizowana będzie integracja systemów zarządzania siecią obiektów istniejących z nowo wybudowanym systemem wraz z niezbędnymi aplikacjami funkcjonalnymi.

W wyniku realizacji Projektu powstanie system GSM-R, który składać się będzie z czterech podstawowych warstw (podsystemów, zespołów):

 • MS – zespół radiotelefonów,
 • BSS – podsystem stacji bazowych obejmujący dwa rodzaje urządzeń radiowych:
 • stacje bazowe BTS;
 • kontrolery stacji bazowych BSC,
 • obiekty radiokomunikacyjne OR, obejmujące wieże i kontenery wraz z wyposażeniem zapewniającym poprawne funkcjonowanie stacji BTS.
 • NSS – podsystem komutacyjno-sieciowy obejmujący co najmniej jeden obiekt centralowy MSC;
 • OMS – System zarządzania eksploatacją.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.