Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
image
The title of the project

Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS

category
Name of the beneficiary
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Project value
2 817 301 549,09 zł
Co-financing from the EU
1 109 458 329,95 zł
Voivodeship
projekt ogólnopolski
County
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
action
5.1. Rozwój kolejowej sieci TEN-T
fund
Fundusz Spójności
perspective
2014 - 2020

Projekt 5.1-20 „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” obejmuje zabudowę GSM-R na 13 843,914 km linii kolejowych na terenie całej Polski (w pełnym zakresie zabudowy GSM-R) oraz dodatkowo zabudowę kablem światłowodowym na 202,013 km linii kolejowych i składać się będzie z trzech podstawowych zadań, realizowanych w odrębnych kontraktach:

 • Zabudowa sieci GSM-R;
 • Budowa sieci szkieletowej;
 • Budowa systemu zarządzania siecią (Umbrella).

W ramach Zabudowy systemu GSM-R realizowane będą następujące działania:

 • Prace przygotowawcze, obejmujące opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie pozwoleń na budowę oraz opracowanie projektów wykonawczych.
 • Budowa kabla światłowodowego wraz z przyłączeniem do OR, na ok. 11 tys. km linii kolejowych (na liniach kolejowych planowanych do pełniej zabudowy GSM-R, o długości 3 082,450 km, kabel światłowodowy już istnieje lub też będzie wybudowany w ramach odrębnych projektów);
 • Budowa systemu GSM-R dla 13 843,914 km linii kolejowych, w tym:
 • Budowa systemu GSM-R dla ETCS poziom 2, na długości 2 998,814 km linii kolejowych;
 • Budowa systemu GSM-R dla funkcji głosowej, na długości 10 845,100 km linii kolejowych;
 • Zakup 250 szt. radiotelefonów MS (Mobile Station).

W ramach Budowy sieci szkieletowej, realizowane będzie zaprojektowanie i budowa sieci szkieletowej, poprzez dostawę i montaż urządzeń DWDM i IP-MPLS w 12 lokalizacjach (węzłach sieci szkieletowej – ORR), w tym w 10 lokalizacjach wskazanych przez wykonawcę oraz 2 lokalizacjach wskazanych przez zamawiającego (OC1 Warszawa i OC2 Poznań).

W ramach Budowy systemu zarządzania siecią (Umbrella), realizowana będzie integracja systemów zarządzania siecią obiektów istniejących z nowo wybudowanym systemem wraz z niezbędnymi aplikacjami funkcjonalnymi.

W wyniku realizacji Projektu powstanie system GSM-R, który składać się będzie z czterech podstawowych warstw (podsystemów, zespołów):

 • MS – zespół radiotelefonów,
 • BSS – podsystem stacji bazowych obejmujący dwa rodzaje urządzeń radiowych:
 • stacje bazowe BTS;
 • kontrolery stacji bazowych BSC,
 • obiekty radiokomunikacyjne OR, obejmujące wieże i kontenery wraz z wyposażeniem zapewniającym poprawne funkcjonowanie stacji BTS.
 • NSS – podsystem komutacyjno-sieciowy obejmujący co najmniej jeden obiekt centralowy MSC;
 • OMS – System zarządzania eksploatacją.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl