Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu usprawnienia i poprawy jakości miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie – część I

kategoria
nazwa beneficjenta
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORTWO KOMUNIKACYJNE S.A. W KRAKOWIE
wartość projektu
313 065 067,35 zł
dofinansowanie z UE
124 860 000,00 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
m. Kraków
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Projekt obejmuje zakup 35 szt. niskopodłogowych tramwajów wraz z pakietami naprawczymi, podzespołami rezerwowymi (w tym wózkami), wyposażeniem oraz szkoleniami z zakresu obsługi.

Dostawcą wagonów dla Krakowa, na podstawie umowy ramowej oraz pierwszej umowy realizacyjnej, zawartych w dniu 16 stycznia 2018r, jest konsorcjum firm Stadler Polska Sp. z o.o. oraz Solaris Bus & Coach S.A. Dostawy tramwajów objętych pierwszą umową realizacyjną mają się zakończyć w III kwartale 2020r.

W sumie do końca 2020r. w Krakowie pojawi się 50 nowoczesnych wagonów o nazwie handlowej „Lajkonik”. Dodatkowych 15 wagonów dostarczonych zostanie na podstawie drugiej umowy realizacyjnej z dnia 12 grudnia 2018r., co stanowi kontynuację komplementarnych działań rozpoczętych w ramach projektu „Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu usprawnienia i poprawy jakości miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie – część I”.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności usług transportu zbiorowego w obsłudze mieszkańców Krakowa poprzez odnowę parku taboru tramwajowego. Nowoczesne wyposażenie wagonów, m.in. w klimatyzację, system informacji pasażerskiej oraz monitoring wizyjny, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróży, zwiększenie niezawodności przewozów tramwajowych oraz dostosowanie systemu transportowego do obsługi osób niepełnosprawnych, starszych czy podróżujących z dziećmi.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.